Wat zijn de risico’s van rijden zonder autoverzekering?

Rijden zonder een autoverzekering in België is strafbaar en niet zonder gevolgen. Er staan dan ook zware straffen op het rijden zonder autoverzekering in België.

Bereken jouw autoverzekering

Waarom moet ik een BA autoverzekering afsluiten?

Je bent wettelijk verplicht om de burgerlijke aansprakelijkheid van jouw wagen te verzekeren. De burgerlijke aansprakelijkheid dekt schade die je toebrengt aan derden met jouw voertuig. Enkel wanneer je een BA autoverzekering hebt afgesloten, mag je met jouw wagen de weg op.

Let op: je dient trouwens steeds het verzekeringsbewijs in jouw wagen te hebben liggen. Rijden zonder een (geldig) verzekeringsbewijs leidt tot een boete, ook al ben je wel degelijk verzekerd.

Welke risico’s zijn verbonden aan het rijden zonder verzekering?

Rijden zonder verzekering brengt vooral een financieel risico met zich mee. Wanneer je met jouw onverzekerde wagen schade toebrengt aan anderen bij een ongeval in fout, zal je zelf alle schade moeten terugbetalen. Het financieel risico is dus best groot.

Wie kan er bestraft worden?

In eerste instantie wordt de eigenaar van het voertuig bestraft indien hij of zij met een onverzekerd voertuig rondrijdt. De wet laat ook echter toe dat de bestuurder van een onverzekerd voertuig bestraft kan worden. Kijk daarom steeds na dat de wagen waarmee je rijdt in bezit is van de nodige documenten.

Wat is de straf voor rijden zonder verzekering?

Indien je eigenaar of bestuurder van een onverzekerd voertuig, riskeer je de volgende straffen:

  • Gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden
  • Geldboete van 800 tot 8000 euro
  • Rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

Als bestuurder riskeer je een geldboete van 80 tot 2000 euro indien het verzekeringsbewijs niet in de wagen bevindt.