Wat met je autoverzekering als je niet rijgeschikt bent?

Als bestuurder moet je fysiek en mentaal in orde zijn wanneer je met de wagen rijdt. Je dient dus met andere woorden rijgeschikt te zijn. Wat als je later toch te maken krijgt met een lichamelijke of geestelijke aandoening? Welke invloed heeft dat dan op jouw autoverzekering?

Autoverzekering vergelijken

Wanneer ben je rijgeschikt?

Bij jouw theoretisch examen (rijbewijs A3, A, B & G) wordt jouw fysieke paraatheid een eerste keer getest met een leestest. Indien je daarvoor slaagt, moet je een verklaring van rijgeschiktheid ondertekenen bij het gemeentehuis. In die verklaring staat dat je op de hoogte bent van het artikel 24 van de verkeerswet. Daarin staat dat je geneeskundig geschikt moet zijn én moet blijven om een geldig rijbewijs te verkrijgen en te kunnen behouden.

Wanneer je bezoldigd personen vervoert of met een vrachtwagen rijdt, moet je om de 5 jaar verplicht een medisch onderzoek ondergaan waaruit blijkt dat je dit type vervoer mag blijven doen.

Wanneer ben je rijongeschikt?

Je bent rijongeschikt indien je één van de volgende medische problemen hebt:

  • Slechter zicht of gehoor
  • Slaapstoornis
  • Diabetes en epilepsie
  • Beroerte of verlamming
  • Inplanting van prothese of pacemakers
  • Psychiatrisch probleem

Je arts zal dan beslissen of je tijdelijk of definitief rijongeschikt bent.

Wat als je rijongeschikt bent?

Je krijgt van jouw arts een rijgeschiktheidsattest waarin staat dat je niet meer mag rijden of dat je mag rijden, maar onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld enkel rijden overdag).

Je arts kan je ook doorverwijzen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA). Bij het CARA checken ze of je rijgeschikt bent.

Wat met je autoverzekering bij rijongeschiktheid?

Verwittig jouw autoverzekeraar indien je tijdelijk of definitief niet rijgeschikt bent. Anders heb je het risico dat je bij een ongeval niet enkel de schade gaat moeten betalen, maar dat je er nog eens een boete bovenop krijgt.

Moet je jouw rijbewijs inleveren? Je mag dan niet enkel niet meer met de wagen rijden, maar je autoverzekering is automatisch niet meer in orde. Je riskeert ook hier dat schade op jou verhaalt wordt met een boete erbovenop.