Kan ik een schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen?

Een schuldsaldoverzekering beschermt niet enkel jouw nabestaanden, maar kan onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordeel bieden.

Bereken jouw schuldsaldoverzekering

Wat zijn de voorwaarden om een schuldsaldoverzekering in te brengen?

Je dient aan de volgende voorwaarden te voldoen vooraleer je recht hebt op een fiscaal voordeel:

  • De schuldsaldoverzekering is afgesloten vóór de leeftijd van 65 jaar
  • De begunstigde is de persoon die de volle eigendom of gebruik van de woning heeft
  • De schuldsaldoverzekering moet op eigen hoofd zijn afgesloten

Een schuldsaldoverzekering niet fiscaal inbrengen?

Je kan je afvragen of het fiscaal interessant is om een schuldsaldoverzekering niet aan te geven.

Premies in belastingsaangifte vermelden

Indien je de premies in de belastingsaangifte vermeldt, heb je recht op een belastingsvermindering. Het nadeel is wel dat het uitgekeerde bedrag bij overlijden zal belast worden.

Premies niet in belastingsaangifte vermelden

Indien je wilt dat jouw nabestaanden bij overlijden een zo groot mogelijke som ontvangen, kan het interessant zijn om de premies niet aan te geven. Je ontsnapt op die manier aan de belastingen op het uitgekeerde bedrag bij overlijden. Het nadeel is dan wel weer dat je geen belastingsvermindering krijgt.

Toch de schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen?

De premies van de schuldsaldoverzekering die je aangeeft, worden meegerekend in de totale som die je aangeeft voor de kapitaalaflossingen en interesten. Wanneer je de maximale som aan kapitaalaflossingen interesten reeds bereikt hebt, is het niet meer mogelijk om ook nog eens de premies van de schuldsaldoverzekering in te brengen.

Het is dus aangeraden om die premies enkel aan te geven indien je nog niet het maximumbedrag hebt bereikt. Dat zal het geval zijn indien je nog niet zoveel van je lening hebt afbetaald. Door het aangeven van je schuldsaldoverzekering kan je eenvoudig in het eerste jaar van de lening aan dat maximumbedrag komen.