Kan ik mijn schuldsaldoverzekering opzeggen?

Het is mogelijk om jouw schuldsaldoverzekering op te zeggen, maar er zijn wel een aantal zaken die je in overweging dient te nemen vooral je beslist om jouw schuldsaldoverzekering stop te zetten.

Bereken jouw schuldsaldoverzekering

Wat houdt een schuldsaldoverzekering in?

Een schuldsaldoverzekering is een soort van levensverzekering die je indekt tegen de gevolgen van een vroegtijdig overlijden tijdens de looptijd van de lening. Indien je sterft vooraleer de lening volledig is afbetaald, zal de schuldsaldoverzekeraar het uitstaande saldo volledig of gedeeltelijk kwijtschelden.

Wanneer kan ik een schuldsaldoverzekering opzeggen?

Net zoals bij andere verzekeringen kan je jouw schuldsaldoverzekering jaarlijks opzeggen. Je dient dan drie maanden voor de vervaldag jouw verzekeraar daarvan op de hoogte te stellen.

In sommige gevallen wordt de schuldsaldoverzekering automatisch stopgezet. Denk daarbij aan het voorbeeld waarbij je jouw woonkrediet herfinanciert bij een andere kredietverstrekker. In dat geval sluit je een nieuwe lening af en kan je dus ook opnieuw een schuldsaldoverzekering kiezen.

Waarop letten indien ik mijn schuldsaldoverzekering opzeg?

Voordelen huidige schuldsaldoverzekering

Wanneer je van schuldsaldoverzekeraar verandert, bestaat de kans dat je niet meer van de voordelen kunt genieten die je bij jouw huidige verzekeraar wel had. Denk maar aan een korting op de rentevoet van je krediet doordat je zowel jouw krediet als schuldsaldoverzekering bij dezelfde verzekeraar afsloot.

Terugbetaling van premie

Heb je gekozen om een eenmalige premie te betalen? Dan moet je zeker eens nagaan of je recht hebt op een terugbetaling van het resterende gedeelte van jouw schuldsaldoverzekeringspremie.

Belastingsvermindering door fiscale inbreng

Indien je ervoor gekozen hebt om jouw schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen voor belastingsvermindering, dan heb je er deels onterecht van genoten. Je wordt dan belast tegen 33% + gemeentetaks.

Bereken jouw schuldsaldoverzekering