Wat is een sportverzekering?

Sporten is goed voor je gezondheid, maar een ongeval is snel gebeurd. Welke verzekering kan je bijstaan in geval dat je iets overkomt tijdens het sporten?

Hoe bescherm je jezelf als professionele of amateursporter?

We maken aangaande de sportverzekering een onderscheid tussen professionele en amateursporters.

Professionele sporters

Normaal gezien zijn professionele sporters bij ongevallen gedekt door de verzekering die hun werkgever heeft afgesloten.

Amateursporters

Vaak zijn amateursporters verzekerd als ze lid zijn van een club, maar dat is niet altijd het geval. Vraag dus zeker na bij jouw sportclub of zij in het bezit zijn van een sportverzekering.

Wat dekt een sportverzekering voor amateursporters?

Een sportverzekering bestaat in het algemeen uit de volgende twee delen:

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De BA verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die je tijdens het sporten toebrengt aan anderen, met andere woorden wanneer jij aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Voorbeeld: tijdens een voetbalwedstrijd geef je de tegenstander een stevig duw waardoor hij valt en zich bezeert. Je bent in fout omdat je tegenstander duwen niet is wat een redelijke en voorzichtige persoon in zo’n situatie doet. Je bent dus aansprakelijk voor het ongeval.

Meestal is de BA sportverzekering een onderdeel van de BA familiale verzekering. Lees zeker jouw verzekeringscontract na om te checken of dit het geval is of niet.

Bereken je familiale verzekering

Persoonlijke ongevallenverzekering

Je kan beroep doen op de persoonlijke ongevallenverzekering voor ongevallen die gebeuren in de privésfeer zoals bijvoorbeeld een sportongeval. De verzekering biedt je met andere woorden een financiële bescherming wanneer je in de privésfeer het slachtoffer bent van een ongeval. Vaak komt wel eerst de verplichte verzekering van het ziekenfonds tussen en daarna eventueel aanvullende medische verzekeringen. De ongevallenverzekering zal tussenkomen voor het bedrag dat niet door jouw verplichte ziekteverzekering of aanvullende medische verzekeringen wordt terugbetaald.

Bereken je ongevallenverzekering

De betaling gebeurt in de volgende gevallen:

 • Blijvende invaliditeit: je ontvangt een kapitaal of rente die de verzekeraar je gedurende een afgesproken periode op regelmatige tijdstippen uitbetaalt
 • Tijdelijke invaliditeit: je ontvangt een kapitaal of rente
 • Overlijden: de nabestaanden ontvangen een kapitaal
 • Medische kosten: er kan een tussenkomst zijn voor de kosten die niet via de ziekteverzekering worden terugbetaald

Je zal bij het opstarten van de verzekeringen kiezen welke van bovenstaande delen je effectief wil verzekeren.

De persoonlijke ongevallenverzekeringen kunnen sterk van elkaar verschillen op volgende vlakken:

 • Wat verstaat de verzekeraar onder ongeval?
  Bij sommige verzekeraars komen brandwonden, spierscheuren en vergiftiging in aanmerking als een ongeval. Lees zeker na in de algemene voorwaarden wat een ongeval precies betekent voor jouw verzekeraar.
 • Wat zijn de uitzonderingen in de ongevallenverzekering?
  In de meeste individuele ongevallenverzekeringen worden risicosporten (bijvoorbeeld bungeespringen) niet verzekerd. Check dus zeker bij de verzekeraar of bij de organisator van het sportgebeuren of het risico gedekt is.
 • Welke zijn de waarborgen in de ongevallenverzekering?
  De basisgaranties voor de ongevallenverzekering zijn niet wettelijk geregeld met als gevolg dat de polissen sterk kunnen verschillen. Voor de ongevallenverzekeraars is een elementaire voorwaarde wel dat het effectief moet gaan om (een letsel veroorzaakt door) een ongeval. Het mag dus niet gaan om een ziekte of aangeboren afwijking. Informeer bij jouw verzekeraar of makelaar naar de waarborgen en beperkingen.