Wat is SWT of brugpensioen?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of brugpensioen is een regeling waardoor oudere werknemers bij ontslag een bedrijfstoeslag krijgen naast een werkloosheidsuitkering.

Wat houdt SWT in?

Sinds 2012 is de naam brugpensioen veranderd naar SWT of voluit ‘het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’. Het SWT is een specifiek stelsel voor oudere werknemers die zijn ontslagen. Zij krijgen in afwachting van hun pensioen een werkloosheidsuitkering aangevuld met een bedrijfstoeslag.

Waaruit bestaat een bedrijfstoeslag?

Het bedrag van de bedrijfstoeslag moet minstens gelijk zijn aan 50% van het verschil tussen het nettoloon en de werkloosheidsvergoeding. Het nettoloon komt overeen met het brutoloon min de persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing.

Kan ik SWT aanvragen?

Je moet aan strenge leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor SWT. SWT kan vanaf 62 jaar en in uitzonderlijke gevallen op 58 of 59 jaar. Er bestaat ook een specifieke regeling voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

SWT ≥ 62 jaar

Indien je wordt ontslagen, dan heb je vanaf 62 jaar naast je werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding. Die aanvullende vergoeding of bedrijfstoeslag krijg je van jouw werkgever.

SWT 58-59 jaar

Voor deze leeftijdscategorie kan je enkel het SWT-statuur krijgen als

  • Mindervalide of werknemer met ernstige lichamelijke problemen
  • Werknemer met een loopbaan van minstens 40 jaar
  • Werknemer met een zwaar beroep

Binnen elk van de bovenstaande groepen dien je een minimum aantal beroepsjaren te kunnen aantonen. Dat minimumaantal kan je terugvinden op de website van de erkende vakbonden (ACV, ACLVB en ABVV).

SWT specifieke regeling

In specifieke gevallen kunnen ondernemingen SWT toekennen vóór de leeftijden hierboven. Denk daarbij aan ondernemingen in moeilijkheden of bedrijven die herstructurering ondergaan. Deze regeling kan wel alleen als die vastligt in een algemeen bindend cao die werd afgesloten in een paritair comité of in het bijzonder goedgekeurd werd door de minister. Daarnaast dient de werknemer te beschikken over een loopbaan van minstens 10 jaar tijdens de laatste 15 jaar in dezelfde sector, of 20 jaar loontrekkende te zijn.

Wat is het verschil tussen SWT en pensioen?

Een belangrijk verschil tussen SWT en pensioen is dat men bij SWT je kan verplichten om opnieuw te solliciteren voor jobs waarvoor je in aanmerking komt. Wanneer je met volwaardig pensioen bent, kan dit uiteraard niet.