Tarifering en motorwaarborgfonds

Vind je maar geen verzekeringsmaatschappij die jouw auto wenst te verzekeren? Of moet je een te hoge premie betalen voor je autoverzekering? En wat als je nu onverzekerd een ongeval veroorzaakt? Lees hieronder verder om antwoord op deze vragen te krijgen.

Autoverzekering berekenen

Wat is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds?

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) vergoedt de slachtoffers van een ongeval wanneer de aansprakelijke bestuurder niet verzekerd is of onbekend is.

In België is een BA autoverzekering verplicht. In het geval van een ongeval vergoedt de BA-verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder de materiële en lichamelijke schade van de slachtoffers. Het kan echter gebeuren dat je als slachtoffer niet terecht kan bij de BA-autoverzekering van de tegenpartij omdat die bijvoorbeeld niet gekend is of omdat de wagen niet verzekerd is. In dat geval kan je je richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Zij betalen dan de vergoeding voor jouw schade.

Wat zijn de taken van het Fonds?

Het Fonds heeft drie basisopdrachten:

 1. het slachtoffer informeren;
 2. de schade van het slachtoffer vergoeden;
 3. het Tariferingsbureau organiseren.

Meer details over de bovenstaande taken en de werking van het Fonds kan je terugvinden op de website van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Wanneer kan je beroep doen op het Fonds?

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoedt de schade van de slachtoffers in de volgende gevallen:

 • de aansprakelijke bestuurder is niet gekend;
 • het voertuig van de aansprakelijk bestuurder is niet verzekerd;
 • de aansprakelijke bestuurder heeft het ongeluk door overmacht (bijvoorbeeld hartaanval, klapband…) veroorzaakt;
 • de verzekeraar kan de vergoeding niet uitbetalen wegens bijvoorbeeld faillissement;
 • de verzekeraar reageert niet binnen de gestelde termijnen op een aanvraag tot vergoeding;
 • het voertuig is gestolen en de dief heeft er een ongeval mee veroorzaakt;
 • de verzekeringsondernemer heeft geen schaderegelaar aangewezen.

Wat is het Tariferingsbureau?

Indien je geen BA autoverzekering kunt vinden via de normale weg, kan je je richten tot het Tariferingsbureau. Het doel van het Tariferingsbureau is om aan personen van wie de verzekeringsmaatschappijen het risico niet willen dekken, toch een BA autoverzekering aan te bieden voor een redelijke prijs.

Wat zijn de taken van het Tariferingsbureau?

Volgens de site van het Tariferingsbureau is hun voornaamste taak “de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen van de bestuurders die op de markt geen verzekering of niet meer een verzekering BA auto vinden of er slechts vinden aan een zeer hoog tarief”.

Meer details over de bovenstaande taak en de werking van het bureau kan je terugvinden op de website van het Tariferingsbureau.

Wanneer kan je beroep doen op het Tariferingsbureau?

Vooraleer je een aanvraag bij het Tariferingsbureau kunt doen, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Je bent geweigerd door ten minste 3 verzekeringsmaatschappijen voor de BA autoverzekering
 2. Je kreeg een te hoge premie of vrijstelling voorgesteld. Een premie wordt als te hoog beschouwd wanneer het voorgestelde tarief hoger ligt dan de ‘drempelwaarde’. Het bedrag van jouw premie is dus 5 maal hoger of het bedrag van jouw vrijstelling is 3 maal hoger dan de laagst mogelijke premie of vrijstelling voor de best mogelijke bestuurder van deze maatschappij

Na ontvangst van jouw aanvraag zal het Tariferingsbureau het bedrag van de premie vaststellen binnen de maand en de beslissing binnen de 8 dagen meedelen. Verder ben je niet verplicht de beslissing van het Tariferingsbureau te aanvaarden. Heb je een verzekeraar gevonden die je een lagere premie kan voorstellen dan mag je je tot hem richten.

Prijs autoverzekering berekenen

Wil je graag weten hoeveel een autoverzekering jou kost en welke waarborgen deze bevat? Maak dan snel de berekening en vergelijk verschillende autoverzekeraars.

Autoverzekering berekenen