Wat te doen na schade door een overstroming?

Hieronder geven we je een aantal tips die je kunnen helpen om de schadeafhandeling met je verzekeraar sneller te laten verlopen. Sinds 1 maart 2007 is het ook bij wet verplicht dat de schade door natuurrampen automatisch gedekt wordt door je brandverzekering of je woonverzekering. Een erkenning voor de tussenkomst van het rampenfonds (*) is dus niet nodig.

Bereken nu jouw brandverzekering

Stappen voor een snelle schadeafhandeling

Overstromingen zorgen in eerste instantie voor een enorme materiële schadelast, maar (tijdelijk) ook voor een grote financiële draaglast. Om de schadeafhandeling van je dossier sneller te laten verlopen zodat je verzekeraar sneller kan overgaan tot het terugbetalen van de schade, geven we je de te ondernemen stappen mee.

  1. Neem spoedig contact op met je verzekeraar. Hoe sneller je dossier wordt ingediend, hoe sneller het zal afgehandeld worden;
  2. Som alle schade op en verzamel de nodige bewijzen en documenten opdat de schade bepaald kan worden. Neem zo veel mogelijk foto’s, verzamel je facturen van de goederen die in aanmerking komen.
  3. Doe al het nodige om de schade te verergeren en/of extra schade te voorkomen.

Kortom, bezorg je verzekeraar zo spoedig mogelijk een dossier met volgende gegevens:

  • je naam en adres;
  • het nummer van je verzekeringspolis;
  • de aard, plaats, datum en uur van het voorval;
  • de aard (materieel, lichamelijk) van de schade en een schatting van de kost. Heb je echter geen aankoopfacturen meer, ga dan na wat de nieuwprijs is van een gelijkaardig voorwerp;
  • foto’s die het bewijs leveren van de geleden schade

Op basis daarvan zal je verzekeraar bepalen of het nodig is een expert te laten langskomen. In tussentijd kun je het best de beschadigde goederen als bewijs behouden. Kan dit niet, kun je steeds terugvallen op de foto’s, vandaar het belang van de kwaliteit van de foto’s.

Indien er toch nog schade opduikt nadat de expert is langsgekomen, dan kun je die zeker nog aan je verzekeraar laten weten, maar het verband met de overstroming dient ook hier aangetoond te worden.

Tot slot, indien je zelf kosten maakt om de beschadigde goederen te herstellen, moet je zeker de facturen hiervan bijhouden. Die dienen als bewijs voor de terugbetaling van je verzekeraar.

Lees aandachtig de algemene en bijzondere voorwaarden met betrekking tot de terugbetaling van schade naar aanleiding van natuurrampen om na te gaan welke goederen in aanmerking komen voor terugbetaling en onder welke condities. Alle goederen die niet verzekerbaar zijn binnen de brandverzekering kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling via de tussenkomst van het rampenfonds. Dien hiervoor een verzoek tot schadeloosstelling in bij de Provinciegouverneur.

(*) Heb je geen brandverzekering (omdat je een beroep doet op OCMW–steun of op een leefloon), dan kun je voor de opgelopen schade een beroep doen op de tussenkomst van het rampenfonds. Daarvoor dien je wel een verzoek tot schadeloosstelling in te dienen bij de Provinciegouverneur.