Tips black-out

Stroomuitval, stroomtekort, black-out of stroomonderbreking zijn allemaal termen die we wel eens in de media horen. In onder andere 2015 en 2016 wees alles er op dat de kans zeer groot was dat we in België in bepaalde regio’s en straten zonder stroom gingen vallen. Maar waarom kan er geen andere oplossing aangereikt worden dan een tijdelijke stroomonderbreking? Wat kan je als verzekerde doen om schade te vermijden?

Is schade als gevolg van de black-out verzekerd?

Aangezien het in 2014 de eerste keer was dat we te kampen kregen met een stroomuitval, een verplichte black-out, is het voor de verschillende verzekeringsmaatschappijen extra moeilijk om een eenduidig standpunt in te nemen voor in het geval dat er schade zou ontstaan. Maar wat houdt dit concreet in? Hoe kom je te weten wat al dan niet gedekt is?

Hierbij is het voornamelijk belangrijk om je polisdocumenten, de bijzondere en algemene voorwaarden van je brandverzekering door te nemen. In het algemeen worden schadegevallen in de brandpolis enkel gedekt als er sprake is van een accidentele schade. Hierover werd in de media aangehaald dat er sprake moet zijn van een onverwacht voorval dat schade berokkent. De lijn tussen onverwacht en verwacht is hier vrij duidelijk. De black-out wordt normaal aangekondigd (verwacht), maar dan is er nog geen duidelijkheid over overspanning van het net. Als er sprake is van een piekspanning na de stroomonderbreking, is er dan sprake van een onverwachte of verwachte gebeurtenis?

Normaal zou er geen sprake mogen zijn van een overbelasting van het elektrisch net, aangezien de toevoer geleidelijk aan hersteld zal worden… maar wat als er toch iets misloopt? Kan je dan beroep doen op je verzekeraar bij schade aan je elektrische toestellen als gevolg van een piekspanning? De maatschappijen zullen hiervoor hun algemene voorwaarden raadplegen en geval per geval de gevolgschade behandelen. Vervolgens zal de verzekeraar oordelen of er sprake is van al dan niet een accidentele schade en of je gehandeld hebt als een goede huisvader. Dit principe is voor verzekeringsmaatschappijen zeer belangrijk. Daarom is het noodzakelijk dat je het nodige doet om schade te voorkomen. Hieronder kan je al enkele tips terugvinden om schade als gevolg van de stroomonderbreking te beperken.

Tips om schade te voorkomen

Aangezien de stroomonderbreking aangekondigd wordt, kan je de onderstaande tips toepassen om schade te voorkomen:

  • Zorg er voor dat al je toestellen op de correcte manier worden uitgezet. Een plotse onderbreking kan er voor zorgen dat je toestellen niet op de correcte manier worden afgesloten. Wat kan leiden tot problemen nadien.
  • Trek vervolgens de stekkers van je apparaten uit het stopcontact. Op deze manier kunnen je elektrische apparaten geen stroomboost krijgen, als je terug wordt aangesloten aan het elektrisch net. Het is namelijk mogelijk dat na de black-out een piekspanning doorheen het elektrisch netwerk optreedt. Dat kan vervolgens je elektrische toestellen beschadigen. Wees hiervoor uiterst alert!
  • Zet je zekeringkast uit en schakel na de stroomonderbreking de zekeringen één voor één terug aan om de last te verdelen. Kortom voorkom dat het systeem overbelast wordt!
  • Laat je alarmsysteem zo snel mogelijk controleren door een erkende incert firma indien je een incert alarmsysteem hebt en het onderhoud langer dan één jaar geleden is. Op die manier kan je het onderhoud van het alarmsysteem en de noodbatterij aantonen. Ingeval van diefstal wordt dit in de meeste algemene voorwaarden opgelegd. Heb je geen incert alarmsysteem? Dan kan het nog zijn dat je ook moet kunnen aantonen dat je als een goede huisvader een controle heeft laten uitvoeren. Kijk na of er een alarmclausule aanwezig is in je brandpolis.
  • Hou de deur van je koelkast of diepvriezer gesloten. De onderbreking zal normaal slechts enkele uren duren, waardoor het zo goed als onmogelijk is dat je koelkast of diepvriezer ontdooit als je de deur zoveel mogelijk gesloten houdt.
  • Laat een stroomgenerator door een vakman installeren. Verkeerde aansluiting kan immers ook leiden tot schade aan je elektrische toestellen.

Hoe wordt je op de hoogte gebracht van de tijdelijke onderbreking?

De grootste kans op een stroomonderbreking is tussen 17:00u en 20:00u, aangezien er dan sprake kan zijn van een piekverbruik. De vraag is op dat moment groter dan het aanbod, waardoor het afschakelplan wordt aangekondigd door de ministers van Energie en Economie. Zij nemen deze beslissing de avond vóór de stoomonderbreking of de ochtend zelf. Vervolgens zal dit gecommuniceerd worden naar alle betrokken partijen. Normaal zal er telkens maar één schijf afgeschakeld worden van het net en zal de schijf aangekondigd worden in een berichtgeving op de radio, televisie, social media… Hoe de communicatie precies zal verlopen, is afhankelijk van je gemeente. Daarom is het aangewezen om jezelf te informeren bij de gemeente indien de kans groot is dat je straat tot één van de schijven behoort dat mogelijk wordt afgeschakeld van het elektrisch net.

Wat is de oorzaak van dit stroomtekort?

Zoals iedereen wel weet is het stroomtekort te wijten aan onze levensstijl. Kortom onze hulpmiddelen, grondstoffen zijn hierdoor uitgeput. Maar misschien stel je jezelf de vraag of het niet mogelijk is om elektriciteit op te sparen. Of misschien vraag je jezelf af waarom we geen gebruik maken van onze alternatieve energiebronnen zoals hernieuwbare energie?

Naast het feit dat het stroomtekort te wijten is aan onze levensstijl en de uitputting van onze hulpmiddelen. Spelen ook andere factoren een rol. Ons aanbod is de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd omdat 3 kernreactoren in België niet langer actief zijn, een aantal gascentrales zijn gesloten… Is het dan niet mogelijk om een voorraad van elektriciteit te voorzien? Nee, het is namelijk niet mogelijk om meer energie te produceren dan er gevraagd wordt op een bepaald ogenblik. Dat houdt in dat er een moment gaat komen waarop het verbruik (de vraag) groter gaat zijn dan de productie van energie (het aanbod). Door het tekort is het afschakelplan in het leven geroepen.

Waarom maken we dan geen gebruik van onze alternatieve voorzieningen zoals windturbines of zonnepanelen? Jammer genoeg kunnen we niet altijd gebruik maken van onze alternatieve energiebronnen aangezien er niet altijd hernieuwbare energie geproduceerd wordt. Op dagen dat het minder waait of de zon minder schijnt, ligt de productie van deze bronnen aanzienlijk lager of zelfs stil. Daarom is het belangrijk dat ook wij een steentje bijdragen, ons aanpassen en zuiniger gaan omspringen met energie! Dat kan je doen door spaarlampen te gebruiken, door je vaatwasser en wasmachine te gebruiken buiten de piekuren en nog veel meer.