Welke verplichtingen heb ik als huurder?

Je verwarmingsinstallatie doet het niet meer, de gootsteen wil het water niet meer doorslikken, de deur is beschadigd… Zijn die kosten ten laste van de huurder of zijn ze voor de huisbaas? Het kan wel eens voor discussie zorgen. Sta sterk in je schoenen en lees hier wat je verplichtingen en rechten zijn als huurder.

Vergelijk je brandverzekering

Herstellingen ten laste van de huurder of niet?

In principe betaal je huur omdat de huisbaas zorgt voor de onderhoud van het gebouw. Dat betekent echter niet dat alle kosten voor de huisbaas zijn. Er zijn nog steeds enkele herstelling ten laste van de huurder. In het algemeen zijn de kosten van het gebruik van de woning te laste van de huurder. Daaronder vallen:

  • Herstellingen omdat je de woning slecht hebt onderhouden.
  • Herstellingen door fout gebruik door de huurder.
  • Herstellingen die nodig zijn omdat je een probleem niet hebt gemeld.

Wat betekent dat nu juist? Denk bijvoorbeeld aan een lamp die niet meer werkt of de deurknop die kapot gaat. Als door slijtage en gebruik je kookplaten vernieuwd moeten worden, zijn dat ook kosten voor jou.

Onderhoud verwarmingsketel voor huurder of niet?

De kosten van het onderhoud van de verwarmingsketel zijn voor de huurder. De verhuurder moet er wel voor zorgen dat de verwarmingsketel gekeurd wordt. Werkt je verwarmingsketel niet omdat er een probleem met de gastoevoer is, dan zijn die kosten weer voor de verhuurder. Die moet zorgen voor het gebouw.

Parlofoon herstellen voor huurder of niet?

Als de bel buiten loshangt, beschadigt is of vuil is, dan zijn dat kosten voor de huurder.

Spreken we over een defect dat komt omdat het elektriciteitsnetwerk van de parlofoon beschadigt is, dan zijn de kosten voor de verhuurder.

Wat zijn mijn verplichtingen als huurder?

Als huurder word er van jou verwacht dat je handelt als een goede huisvader. Daarmee wordt bedoeld dat de huurder zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de woning zo goed mogelijk te onderhouden. Als er bijvoorbeeld iets lekt dan is het de plicht van de huurder om dat te melden aan de verhuurder. Doet hij dit niet en vloeit er schade uit een lek dan is dit de fout van de huurder en is hij verantwoordelijk voor het herstel en de kosten van de schade.

Een brandverzekering kan helpen dat soort kosten laag te houden, ook als jij als huurder daarvoor moet betalen. Een verzekering huurdersaansprakelijkheid dekt je voor schade aan het gebouw en je aansprakelijkheid als schade bij jou een van je buren schade toebrengt.

Wat zijn de plichten voor de verhuurder?

Net zoals de huurder een goede huisvader moet zijn, moet de verhuurder dat ook zijn. Hij moet er voor zorgen dat het gebouw goed wordt onderhouden. Dat betekent dat hij zoals eerder vermeld in staat voor alle grote herstellingen en regelmatig onderhoudswerken moet uitvoeren. De oorzaak van de herstellingen  die de verhuurder moet uitvoeren zijn meestal  te wijten aan ouderdom, slijtage of overmacht.