Wat is vervroegd pensioen?

In België bestaat er het systeem van vervroegd pensioen. Vervroegd pensioen houdt in dat je stopt met werken vóór de wettelijke pensioenleeftijd op voorwaarde dat je voldoende loopbaanjaren kunt aantonen.

Wat is de wettelijke pensioenleeftijd?

In België ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar*. Die leeftijd zal geleidelijk aan worden opgetrokken. Zo zal in 2025 de wettelijk pensioenleeftijd op 66 jaar liggen en in 2030 op 67 jaar.

(*) De leeftijdsgrens ligt voor bepaalde ambtenaren lager (bijvoorbeeld militairen) of hoger (bijvoorbeeld magistraten).

Wanneer kan ik met vervroegd pensioen?

Je kan met vervroegd pensioen gaan als je voldoet aan de vereiste loopbaanduur en leeftijd. Hieronder vind je een korte opsomming met de gevraagde loopbaanduur en minimumleeftijd om recht te hebben op vervroegd pensioen:

  • Minimumleeftijd 60 jaar en 44 loopbaanjaren
  • Minimumleeftijd 61 jaar en 43 loopbaanjaren
  • Minimumleeftijd 63 jaar en 42 loopbaanjaren

Op de website van de Federale Pensioendienst vind je een compleet overzicht van welke periodes meetellen voor jouw loopbaanjaren.

Hoe kan ik vervroegd pensioen aanvragen?

De aanvraag naar een vervroegd pensioen verschilt naargelang jouw statuut: werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemer

Als werknemer kan je jouw vervroegd pensioen aanvragen vanaf 1 jaar vóór de datum waarop je met pensioen wil gaan. Die aanvraag kan online gebeuren via pensioenaanvraag.be of via de Rijksdienst voor Pensioenen.

Zelfstandige

Als zelfstandige kan je jouw vervroegd pensioen aanvragen vanaf 1 jaar vóór de datum waarop je met pensioen wil gaan. Die aanvraag kan online gebeuren via pensioenaanvraag.be, via het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats of via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Ambtenaar

Als statutaire ambtenaar geniet je van een ambtenarenpensioen. Als contractuele ambtenaar is er het pensioen van de werknemers. De aanvraag is mogelijk vanaf 1 jaar vóór de datum dat je met pensioen wil gaan. Die aanvraag kan gebeuren bij de laatste werkgever uit de overheidssector.

Is mijn pensioenbedrag lager bij vervroegd pensioen?

Als je kiest om vroeger op pensioen te gaan, heb je minder loopbaanjaren. Dat betekent ook dat je pensioenbedrag meestal lager zal zijn.

Je kan je pensioenbedrag en datum steeds raadplegen via mypension.be.

Wat met pensioensparen bij vervroegd pensioen?

Pensioensparen kan je onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel opleveren. In ruil daarvoor betaal je op de leeftijd van 60 jaar een eindbelasting van 8 procent op het pensioenkapitaal.

Mocht je met vervroegd pensioen gaan na de leeftijd van 60jaar heb je al reeds de eindbelasting betaald. Je kan dan echter nog zonder problemen blijven doorstorten tot jouw 64 jaar en van de belastingvermindering blijven genieten. De enige voorwaarde is wel dat je ondertussen niet jouw volledig pensioenkapitaal hebt opgevraagd en nog steeds belastingen moet betalen. Het betreft namelijk een belastingsvermindering, je kan deze dan ook enkel gebruiken als je voldoende verdient om belastingen te moeten betalen.

Wat met SWT (brugpensioen)?

SWT, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (ook wel het brugpensioen genoemd), is een manier om vervroegd te stoppen met werken. Je werkgever kan, in bepaalde situaties, je een voorstel doen om het bedrijf te verlaten voor je pensioendatum. We spreken hier niet over vervroegd pensioen, aangezien je een werkloosheidstuitkering zal ontvangen en je werkgever een deel zal bijpassen (dit zal in principe wel steeds minder zijn dat je volledig loon)

Ook voor deze regeling zijn echter strenge voorwaarden en verplichtingen van toepassing omtrent leeftijd, beroepsverleden…

Daarnaast kan de RVA je ook steeds oproepen om te solliciteren voor een job die past binnen je arbeidsprofiel. De correcte info kan je steeds op de website van de RVA terugvinden.