Wat is de gratis verzekering gewaarborgd wonen?

Heb je recent een hypothecaire lening afgesloten om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Wie weet kom je wel in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen.

Wat is precies een verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen helpt je bij de aflossing van jouw lening wanneer je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Kom ik in aanmerking voor een verzekering gewaarborgd wonen?

Om in aanmerking te komen voor deze verzekering dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Je hebt geen andere verzekering tegen inkomensverlies bij de Vlaamse overheid
  • Je moet minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk zijn (uitgezonderd ziekte van bepaalde duur, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof etc.)
  • Je bent een hypothecaire lening aangegaan voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning
  • Je dient de verzekering binnen het jaar af te sluiten nadat de kredietverstrekker je het geld (of een deel ervan) ter beschikking stelt
  • Je woning dient jouw enige woning én jouw hoofdverblijfplaats te zijn in het Vlaams Gewest

Alle details aangaande de voorwaarden van deze verzekering, het minimaal geleende bedrag, inkomensgrenzen en welke leningen niet in aanmerking komen, kan je vinden op de site van de Vlaamse Overheid.

Hoe kan ik een verzekering gewaarborgd wonen aanvragen?

Je kan jouw verzekering aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen:

  1. Je ontvangt binnen de 14 dagen na ontvangst van de aanvraag een bevestiging
  2. Je ontvangt 30 dagen later een tweede brief waarin men bevestigt of het dossier al dan niet volledig is
  3. Je krijgt, van zodra je dossier volledig is, een beslissing binnen 90 dagen

Indien er een positieve beslissing valt, dan ben je voor 10 jaar verzekerd vanaf de dag waarop Wonen-Vlaanderen je aanvraag heeft ontvangen.

Welk bedrag ontvang ik wanneer ik werkloos of arbeidsongeschikt ben?

Hoeveel je krijgt wanneer je werkloos of arbeidsongeschikt bent, hangt af van jouw inkomensverlies, maandelijkse afbetaling en de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Zo bedraagt de tegemoetkoming maximaal 500 euro per maand. Uitzonderlijk 600 euro per maand indien je met een laag inkomen een woning bouwt met een energiepeil lager dan E70.

Let op: het bedrag dat je ontvangt, vermindert naarmate je langer een tegemoetkoming krijgt.

Hoe kan ik een tegemoetkoming aanvragen?

Wanneer je werkloos of arbeidsongeschikt bent, kan je met de verzekering gewaarborgd wonen een tegemoetkoming aanvragen. Vanaf het moment van de aanvraag, geldt er een wachtperiode van 3 maanden.

Alle nodige informatie om een tegemoetkoming aan te vragen, kan je vinden in jouw verzekeringspolis.

Bij een herfinanciering loopt de verzekering die je al had gewoon door. Je hoeft niets te doen.

Hoelang kan ik een tegemoetkoming krijgen?

Je kan maximaal voor een periode van 36 maanden of 3 jaar een tegemoetkoming krijgen. In het geval van onvrijwillige werkloosheid heb je recht op de tegemoetkomingen gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden. Je dient daarvoor wel minimaal 3 maanden voltijds of deeltijds gewerkt te hebben.

Hoeveel kost een verzekering gewaarborgd wonen?

Een verzekering gewaarborgd inkomen is volledig gratis. Je dient uiteraard wel aan de alle voorwaarden te voldoen om deze verzekering te kunnen afsluiten.