Vanaf wanneer dekt mijn verzekering?

Je verzekert je via een verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, bankkantoor of rechtstreeks via het internet bij een directe verzekeraar. Vanaf wanneer start de gekozen dekking van je verzekering? Je weet immers nooit wanneer je schade ondervindt en beroep zal moeten doen op je verzekering.

Wanneer heb ik een verzekering afgesloten?

Je hebt een verzekering afgesloten van zodra de voorafgetekende verzekering of een verzekeringsaanvraag door jou werd ondertekend. Dat betekent echter niet dat de verzekering al actief is. De datum van ondertekening van de verzekeringsaanvraag of voorafgetekende polis stemt dus niet noodzakelijk overeen met de eigenlijke ingangsdatum van je verzekering.

Belangrijk: Een verzekeringsvoorstel verbindt noch jou noch de verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst.
Indien de verzekeraar jou niet binnen de 30 dagen na ontvangst van het getekende voorstel een verzekeringsaanbod heeft gedaan, de aanvaarding van de verzekering niet afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij er zich toe om de overeenkomst te sluiten. Doet de verzekeraar dit niet, riskeert hij een schadevergoeding te moeten betalen.
Deze bepalingen moeten, samen met de vermelding dat de ondertekening van het voorstel geen dekking meebrengt, uitdrukkelijk in het verzekeringsvoorstel worden opgenomen.

Wanneer start de dekking van mijn verzekering?

De waarborg die het onderwerp uitmaakt van je verzekering gaat, tenzij anders is overeengekomen, van start één dag nadat de verzekeraar de getekende polis of verzekeringsaanvraag heeft ontvangen.

Je verzekeraar brengt je van deze datum op de hoogte.