Wanneer ben je niet verzekerd achter het stuur?

Je hebt een autoverzekering afgesloten bij een verzekeraar, maar in welke omstandigheden ben je niet verzekerd? We lijsten even op in welke omstandigheden je niet verzekerd bent.

Rijden zonder rijbewijs

Wanneer je zonder rijbewijs rijdt, ben je niet gedekt door je verzekeraar. Dit geldt ook voor bestuurders waarvan hun rijbewijs slechts tijdelijk is ingetrokken.

Rijden onder invloed van alcohol of drugs

Als je bij een ongeval onder invloed bent van alcohol of drugs zal geen enkele verzekeraar de schade vergoeden. De schade zal je dus volledig uit eigen zak moeten betalen.

Onverantwoord rijgedrag

Het is belangrijk dat je als bestuurder steeds verantwoord rijgedrag toont. Doe je dit niet en veroorzaak je bijvoorbeeld tijdens een autorace een ongeval, dan ben je niet verzekerd.

Bewust veroorzaakte ongevallen

Als je opzettelijke schade berokkent aan andere of eigen voertuigen spreekt men niet over een ongeval en ben je dus niet verzekerd. Op je rem gaan staan om je achterligger te kwellen kan je dus duur komen te staan.

Niet aangegeven opties en modificaties

Het is aangeraden om alle informatie aan jouw verzekeraar door te geven. Ook over het reële vermogen van de motor en het totale aantal accessoires dat op uw wagen is gemonteerd. De reden waarom een verzekeraar alles moet weten is omdat hij kan weigeren tussen te komen of de tussenkomst beperken. De risico’s kunnen verhoogd zijn zonder dat de verzekeraar hiervan op de hoogte is.

Niet betalen van verzekering

Als er een ongeval gebeurt nadat de premievervaldag reeds verstreken is en de premie is nog niet betaald, dan hoeft dit nog niet meteen verlies van dekking te betekenen. Je verzekeraar moet blijven betalen. Je verzekeraar moet je een aangetekende herinneringsbrief sturen waarin je nog 15 dagen de tijd krijgt om te betalen, vooraleer deze de dekking mag intrekken.

Betaal je de premie na de aangetekende aanmaning nog niet, dan kan je verzekeraar de polis wel schorsen of opzeggen. Zegt hij de polis op, dan ben je niet meer verzekerd. Voor een omniumverzekering gelden dezelfde regels. Alleen moet je er daar rekening mee houden dat als je verzekeraar de dekking schorst, deze helemaal geen tussenkomst meer moet verlenen bij een schadegeval.

Verhaal

In de meeste van bovenstaande situaties zal je verzekeraar de schade wel vergoeden aan de tegenpartij. Zij heeft dan echter het recht om ‘verhaal’ uit te oefenen op u als verzekeringsnemer. Ze mogen dan de kosten (incl gerechtskosten etc) terugvorderen bij u. Per maatschappij kunnen er zich verschillen voordoen over welke kosten (en welke beperkingen qua bedrag) er kunnen worden teruggevorderd.