Wat te doen bij een bouwgeschil met je aannemer?

Je bent jouw droomhuis aan het bouwen, maar wat als je een fout aan je woning vaststelt? Je wilt uiteraard dit geschil oplossen zonder zware juridische stappen te moeten ondernemen.

Wat kan je doen bij een conflict met jouw aannemer?

Constructieve oplossing

Start eerst met op zoek te gaan naar een constructieve oplossing. De meeste aannemers en architecten beschikken over een verzekering voor schadegevallen bij klanten. Indien jullie niet tot een akkoord geraken, kan je overwegen om juridische stappen te zetten.

Ingebrekestelling

Het is mogelijk om de verantwoordelijke partij in gebreke te stellen. Dat kan via een aangetekende brief waarin duidelijk staat vermeld over welk gebrek het gaat en in welke mate de aannemer of architect daaraan verantwoordelijk is. Zorg ervoor dat je voldoende bewijsmateriaal meegeeft om jouw klacht te ondersteunen. Denk maar aan foto’s, verslag van een expert met een beschrijving van de schade enzovoort. Je kan jouw dossier nog sterker maken door een derde in te schakelen om de schade te schatten. Daarnaast is het ook geen overbodige luxe om een raadsman te consulteren voor de nodige juridische bijstand.

Wanneer je jouw klacht indient, geef dan de betrokken partij een korte termijn om met een aannemelijk voorstel over de brug te komen.

Verzoeningscommissie bouw

De Verzoeningscommissie heeft als nut om bouwgeschillen op een correcte manier af te handelen zonder dat daar het gerecht voor tussenkomt. De commissie kan enkel optreden indien alle partijen daarmee akkoord gaan.

Als alle partijen akkoord gaan, wijst de Verzoeningscommissie een onafhankelijke expert aan die samen met de betrokken partijen de woning gaat bekijken. Na het bezoek maakt de expert een verslag op dat de basis vormt voor de beslissing van de Verzoeningscommissie. Dat verslag is bindend voor alle betrokkenen partijen.

Tip: zorg ervoor dat je in jouw contract met de aannemer een clausule opneemt waarin je eist dat je bij problemen beroep kan doen op de Verzoeningscommissie.

Arbitrage

Indien de aannemer niet akkoord gaat met de beslissing, kan je enkel nog gerechtelijke stappen nemen. Ook hier dienen beide partijen mee akkoord te gaan. De meeste zaken zijn bij het gerecht binnen een termijn van zes maanden beschikt.

Bestaat er een rechtsbijstandverzekering voor bouwgeschillen?

Je standaard rechtsbijstand die bijvoorbeeld in je familiale verzekering of brandverzekering is opgenomen, zal meestal niet tussenkomen bij een bouwgeschil. Daarvoor dien je op voorhand bij de bouw van een woning of bij een grote verbouwing goed te informeren bij je verzekeraar of makelaar. Via een aanvulling op je bestaande waarborgen kan je dit in de meeste gevallen bijkomend verzekeren.