Wat is een verzekering?

Iedereen kent een verzekering, maar wat is het nu precies? Een verzekering is een overeenkomst tussen twee partijen: de verzekeraar en de verzekeringsnemer. De verzekeraar verbindt zich ertoe onder bepaalde voorwaarden de verzekeringsnemer financieel of dienstverlenend tegemoet te komen.

Wat dekt een verzekering?

De verzekeraar komt tussen wanneer de verzekeringsnemer op één of andere manier schade lijdt of zelf veroorzaakt aan een derde.

Voorbeeld (materiële) schade: je wasmachine lekt en veroorzaakt waterschade aan jouw vloer

Wanneer je schade aanbrengt aan een derde, zal je aansprakelijkheidsverzekering enkel tussenkomen wanneer er sprake is van een oorzakelijk of causaal verband. Dat wil zeggen dat je verzekeraar pas de schade aan de derde zal vergoeden indien er een duidelijk verband is tussen de fout die jij hebt begaan en de schade die de derde heeft geleden.

De verzekeraar komt ook tussen wanneer een ingrijpende verandering in het leven van de verzekeringsnemer plaatsvindt.

Voorbeeld ingrijpende verandering:je gaat op pensioen waardoor jouw inkomen plots een stuk minder is

De dekkingen worden in een verzekeringscontract of verzekeringspolis opgenomen. De verzekeringsnemer betaalt voor dat verzekeringscontract een premie. Zo is die beschermd tegen mogelijke risico’s of schadegevallen die in de polis zijn opgesomd. De premie die je betaalt, zal bestaan uit enerzijds de handelspremie (het effectieve bedrag dat je betaalt voor je verzekering) en anderzijds het commissieloon, acquisitiekosten, toeslagen voor gespreide betaling, taksen en bijdragen.

Waarom een verzekering afsluiten?

Een verzekering kan je indekken tegen mogelijke risico’s binnen het alledaagse leven. Voor die verschillende risico’s bestaan ook verschillende verzekeringen. Denk maar aan:

Bepaal op voorhand welke risico’s je wilt beschermen voordat je een verzekering afsluit.

Welke verzekering is verplicht?

Bij verzekeringen maken we een onderscheid tussen wettelijk en contractueel verplicht. Daarnaast zijn er ook heel wat verzekeringen die aangeraden zijn, maar niet verplicht.

Wettelijk verplichte verzekeringen

Voor jouw auto en de meeste voertuigen (brommer, motor…) dien je verplicht de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te verzekeren. De burgerlijke aansprakelijkheid dekt de schade die je toebrengt aan derden met jouw voertuig.

Voor ondernemingen zijn er nog andere specifieke verzekeringen die verplicht zijn. Denk hierbij aan een arbeidsongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, … Afhankelijk van welk type onderneming en/of activiteit zijn er andere verplichtingen van toepassing.

Contractueel verplichte verzekeringen

Zowel de brandverzekering als de schuldsaldoverzekering zijn verzekeringspolissen die in de meeste gevallen vasthangen aan een contract.

Voorbeeld brandverzekering: bij een huurcontract mag de eigenaar je verplichten om een brandverzekering af te sluiten

Voorbeeld schuldsaldoverzekering: kredietverstrekkers kunnen van jou eisen dat je een schuldsaldoverzekering afsluit wanneer je een lening voor jouw woning afsluit

Aangeraden verzekeringen

Er zijn heel wat verzekeringen die aangeraden zijn om af te sluiten zoals een familiale verzekering, hospitalisatieverzekering, reisverzekering enzovoort. Alles hangt uiteraard af van de risico’s die je wilt verzekeren.

Verplichte waarborg binnen een verzekering

Wettelijk gezien kunnen bepaalde waarborgen verplicht zijn bij een aangeraden verzekering. Zo is de waarborg natuur/stormschade een verplichte waarborg die de verzekeraar moet opnemen wanneer je een brandverzekering afsluit.

Bij wie een verzekering afsluiten?

Je kan jouw verzekering afsluiten bij verschillende partijen:

  • Verzekeringsmaatschappij. Een verzekeringsmaatschappij verzekert jouw risico’s rechtstreeks of via een tussenpersoon
  • Tussenpersoon. Een tussenpersoon kan jou de producten van één (agent) of meerdere maatschappijen (makelaar) aanbieden. De communicatie verloopt ook via de tussenpersoon
  • Bankverzekeraar. Een bankverzekeraar biedt net als een makelaar of agent verzekeringsproducten aan.

Verzekeringsmaatschappijen dienen erkend te zijn door de Nationale Bank van België. Tussenpersonen moeten dan weer geregistreerd zijn bij de FSMA.