Wat is een vrijstelling of franchise bij een autoverzekering?

Vrijstelling, franchise of eigen risico, je hebt er waarschijnlijk al eens van gehoord bij het afsluiten van een verzekering. Maar wat betekent het juist? Een vrijstelling of franchise is een contractuele clausule die bepaalt dat je opdraait voor een deel van de kosten of schade bij een ongeval. De clausule wordt bepaald bij het afsluiten van jouw contract. De vrijstelling is het bedrag dat je zelf moet betalen bij een schadegeval, tenzij iemand anders aansprakelijk is voor het schadegeval.

Autoverzekering vergelijken

Wat is een franchise voor je autoverzekering?

Een vrijstelling, in de volksmond ook franchise genoemd, is het bedrag dat je zelf nog betaald in het geval van schade. De franchise van je verzekering bepaalt dus wat je zelf betaalt en wat je terugkrijgt. Bij de meeste contracten kan je wil wat spelen met je franchise. In het algemeen geldt dat hoe hoger de waarde van je auto, hoe hoger de franchise van je verzekering.

Een vrijstelling is in de meeste gevallen enkel van toepassing op een omniumverzekering. Jonge bestuurders kunnen ook bij hun burgerlijke aansprakelijk verzekering een franchise vragen.

Waarom worden franchises gebruikt?

Door franchises te gebruiken, kunnen verzekeraars de premie van je verzekering verlagen. Hoe hoger je jouw franchise legt, hoe lager de premie kan zijn. Bij een ongeval betaal je dan zelf wat mee aan de schade. Omdat je zelf mee betaalt, hopen verzekeraar ook een veiligere rijstijl te promoten.

Hoe wordt een franchise van je verzekering berekend?

Hoeveel de franchise van je verzekering bedraagt, leg je vast bij het afsluiten van je verzekering. Als je verschillende contracten vergelijkt, zie je dat er drie verschillende types zijn. Maar wat betekent dat juist? We zetten ze op een rijtje.

Vast bedrag

Er wordt een vast bedrag bepaald bij het afsluiten van je verzekeringscontract. Wanneer je dan een schadedossier indient, betaal je de franchise die is afgesproken in je contract. Dat is altijd hetzelfde bedrag. Je verzekeraar betaalt je dan de rest van het bedrag bovenop je franchise uit.

Bv. Je kiest voor een franchise van 200 euro per schadegeval. Na een ongeval bedragen de herstellingen aan je wagen 1000 euro, dan ontvang je een schadevergoeding van 800 euro (1000 – 200 euro). Je betaalt zelf nog 200 euro.

Percentage

In dit geval wordt je franchise berekend op de basis van een percentage van de verzekerde waarde van je auto.

Een voorbeeld: De verzekerde wagen van je auto is € 20.000. Stel, dat je een ongeval hebt en de herstellingskosten zijn € 2.000. Je betaalt dan zelf nog € 500, want dat is 2,5 % van € 20.000. Je verzekeraar betaalt je dan de overige € 1.500.

Engelse vrijstelling

Bij deze soort franchise wordt je vanaf een bepaald bedrag volledig terugbetaald. Zijn de herstellingskosten minder dan de Engelse vrijstelling, dan betaal je het volledige bedrag zelf. Is het bedrag hoger, dan betaalt je verzekeraar alles. Bij hogere herstellingskosten betaal jij dus helemaal niets.

Bv. Je Engelse franchise is 200 euro. Na een ongeval bedraagt de schade 500 euro, dan krijg je 500 euro terugbetaald. Zelf hoe je niets te betalen. De schade ligt namelijk hoger dan de Engelse vrijstelling.  Als de schade maar 150 euro bedraagt, betaal je de volledige € 150 zelf. Die ligt namelijk onder de limiet van de Engelse franchise.

Autoverzekering vergelijken