Wat is IPID?

De Insurance Distribution Directive (IDD) is een Europese richtlijn die regels hanteert aangaande distributie, transparantie en ontwikkeling van verzekeringen. Zo verplicht zij aanbieders van schadeverzekeringen om een standaarddocument voor schadeverzekeringen op te stellen, ook wel gekend als het IPID.

Waarvoor staat IPID?

IPID staat voor Insurance Product Information Document en is een document dat aan de klant moet worden bezorgd voordat een contract wordt afgesloten. De Europese Commissie heeft een standaarddocument ingevoerd die men verplicht dient te gebruiken bij het opstellen van het IPID. Je kan de template terugvinden op de website eiopa.europa.eu.

Wat staat er in het IPID?

Het IPID bevat een overzicht van de volgende zaken:

  • Verzekeringsdekking
  • Uitsluitingen en beperkingen
  • Verplichtingen van de verzekeringnemer
  • Wijze en duur van betaling van premies
  • Looptijd van het verzekeringscontract
  • Hoe het verzekeringscontract beëindigen

Wanneer ontvang je het IPID?

Adviseurs, bemiddelaars en directe aanbieders bezorgen het IPID aan de klant voordat het verzekeringscontract wordt afgesloten.

Hoe ontvang je het IPID?

Indien je de verzekering bij de makelaar of verzekeraar ter plaatse afsluit, ontvang je meteen het IPID op papier. Indien de verzekering via het internet wordt afgesloten, kan het informatiedocument ook op een duurzame drager (bijvoorbeeld een persoonlijke berichtenbox op de website) worden bezorgd indien je daarmee akkoord gaat.