Wat is MiFID?

Sinds 30 april 2014 zijn de MiFID-gedragsregels voor banken ook van kracht in de verzekeringssector. Daardoor ben je als klant beter beschermd.

Wat betekent MiFID?

MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive en is een Europese richtlijn die sinds 1 november 2007 van toepassing is voor de banken. Sinds eind april 2014 is MiFID ook van toepassing op de verzekeringssector via de Belgische wet Twin Peaks II.

Waarom bestaat MiFID?

De MiFID-richtlijn bestaat uit een reeks gedragsregels voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen met als doel om klanten beter te beschermen. Verzekeraars en verzekeringstussenpersonen dienen eerlijk, transparant en ondubbelzinnig te zijn. Ze zijn verplicht om op een professionele wijze zich in te zetten voor de belangen van hun klanten.

Wat houdt MiFID in?

Hieronder vatten we in een notendop samen wat de MiFID regels inhouden:

Zorgplicht

De verzekeraars en verzekeringstussenpersonen moeten aantonen dat ze in het belang van de klant gehandeld hebben. Ze moeten daarbij kunnen bewijzen dat ze hebben nagegaan of het product bij hun klant past.

Informatieplicht

De verzekeraars en verzekeringstussenpersonen moeten vóór het afsluiten van een contract de klant op een eerlijke, transparante en ondubbelzinnige wijze informeren over de aangeboden verzekeringscontracten alsook over henzelf als dienstverlener.

Beleid aangaande belangenconflicten

De verzekeraars en verzekeringstussenpersonen moeten belangenconflicten vermijden die de belangen van de klanten kunnen schaden door procedures er rond uit te werken.