Wat is een zwakke weggebruiker?

We noemen een persoon die geen motorvoertuig bestuurt een zwakke weggebruiker. Wat gebeurt er precies als die zwakke weggebruiker slachtoffer is van een ongeval of misschien zelfs het ongeval heeft veroorzaakt?

Wie is een zwakke gebruiker?

Iedereen die op de openbare weg geen gebruik maakt van een motorvoertuig is een zwakke weggebruiker. Denk maar aan voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers, ruiters, steppers enzovoort.

Een zwakke weggebruiker moet zich zelfs niet op de weg bevinden om als zwakke weggebruiker beschouwd te worden. Wanneer een auto bijvoorbeeld afwijkt van de baan en een voetganger aanrijdt en verwondt op het voetpad, wordt die voetganger nog steeds als een zwakke weggebruiker beschouwd.

Wat als een zwakke weggebruiker slachtoffer is van een ongeval?

Je krijgt als zwakke weggebruiker een vergoeding van de autoverzekering van het betrokken motorvoertuig. Deze vergoeding dient voor de lichamelijke en materiële schade die je hebt ondervonden. Ook bij een ongeval in fout. Je krijgt dus een vergoeding voor onder andere jouw medische kosten en schade aan jouw kleren. In het geval van overlijden ontvangen jouw erfgenamen de schadevergoeding.

Wat als een zwakke weggebruiker het ongeval veroorzaakt?

Je wordt als zwakke weggebruiker steeds vergoed bij een ongeval. In fout of niet in fout. Wanneer je echter met de fiets reed, zal de schade aan jouw fiets niet worden vergoed bij een ongeval in fout.

Het is trouwens aangeraden om een familiale verzekering af te sluiten. Indien je als zwakke weggebruiker in fout schade hebt veroorzaakt aan de wagen met bijvoorbeeld je fiets, dan kan je familiale verzekering daarin tussenkomen.

Wat als de wagen niet verzekerd is?

Dan kan je beroep doen op de rechtsbijstandverzekering (indien je daarover beschikt). Die verzekering helpt je als zwakke weggebruiker je belangen te behartigen. Wanneer men niet tot een minnelijke schikking komt, vergoedt de rechtsbijstandverzekeraar de eventuele erelonen van de advocaat en de gerechtskosten. De verzekeraar komt tenslotte ook nog tussen voor de kosten van specialisten zoals artsen en experten.