Schuldsaldoverzekering

Schuldsaldoverzekering

Je hebt net je droomhuis of droomappartement gevonden en bent van plan dit te gaan kopen, mits een lening bij de bank. Heb je dan al gedacht aan een schuldsaldoverzekering? De schuldsaldo beschermt je gezin, je erfgenamen als je plots zou overlijden tijdens de afbetaling van de lening. Kortom: de schuldsaldoverzekering voorziet een volledige of gedeeltelijke tussenkomst voor het resterende bedrag van je hypothecaire lening, woonkrediet. Het is echter niet verplicht in België maar toch aangeraden aangezien je nabestaanden daardoor genieten van een extra bescherming. Financiële zorgen kunnen immers op deze manier voorkomen worden.

Goedkoopste premie schuldsaldoverzekering berekenen

Informatie over de schuldsaldoverzekering:

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een soort levensverzekering of overlijdensverzekering. De schuldsaldo wordt gecombineerd met een woonkrediet, een hypothecaire lening om je huis of appartement te kopen. Het dient als waarborg voor zowel je gezin als voor de bank indien je plots overlijdt tijdens de loopduur van je hypothecaire lening. Het resterende bedrag van de lening moet immers afbetaald worden. Dat bedrag wordt dan volledig of gedeeltelijk kwijtgescholden door de schuldsaldoverzekering. Kortom: je kan financiële zorgen in de toekomst voorkomen door een schuldsaldoverzekering af te sluiten, maar dit is niet wettelijk verplicht.

Er bestaan drie soorten regelingen met betrekking tot de schuldsaldoverzekering. Allereerst kan je opteren voor 50% + 50% dekking. Dat houdt in dat er een fifty-fifty regel wordt toegepast. 50% van het geleende bedrag wordt gedekt door jezelf en 50% van het geleende bedrag wordt gedekt door je partner. Indien één van de twee overlijdt, zal jij of je partner de helft van het resterende bedrag nog moeten aflossen aan de bank. De andere helft wordt gedekt door je schuldsaldo. Daarnaast kan je ook opteren voor 100% + 100% dekking. Dat wil zeggen dat zowel jij als je partner voor 100% gedekt zijn. Als één van de twee plots overlijdt tijdens de looptijd van je hypothecaire lening, dan wordt het resterende bedrag van het woonkrediet volledig afgelost bij de bank. De hypothecaire lening wordt dan volledig vereffend.
Tot slot kan je opteren voor een optie op maat. Dit houdt in dat je samen met de financiële instelling gaat kijken naar het inkomen van beide. Op basis hiervan zal een bepaalde percentage afgesproken worden.

Hoe wordt de premie schuldsaldo berekend?

Bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering wordt er rekening gehouden met een aantal factoren. Deze factoren spelen een rol bij het bepalen en berekenen van je premie.

Welke factoren spelen een rol bij het berekenen van je premie schuldsaldo:

 • Overlijdensrisico: dit wordt bepaald op basis van een medische vragenlijst of soms op basis van een medisch onderzoek. Om het overlijdensrisico te bepalen, wordt je gezondheid onder de loep genomen.
 • Gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vanaf 21 december 2012 (beslissing Hof van Justitie van de Europese Unie) mogen verzekeringsondernemingen geen onderscheid meer maken tussen mannen en vrouwen bij het berekenen van de premies. Voor het bepalen van het overlijdensrisico heeft dit als gevolg dat het overlijdensrisico van mannen gelijk gesteld is aan het overlijdensrisico van vrouwen. Dit houdt in dat de premies van de schuldsaldoverzekering berekend moeten worden zonder rekening te houden met het feit dat het overlijdensrisico bij mannen hoger ligt dan bij vrouwen.
 • Leeftijd en ziekte: indien je een ziekte hebt, of ouder bent dan is je premie hoger. In ernstige gevallen kan het zijn dat het niet mogelijk is om schuldsaldoverzekering af te sluiten.
 • Looptijd en bedrag woonkrediet. Zowel de looptijd van je hypothecaire lening als het bedrag dat je wenst te lenen speelt een rol bij de berekening van je premie. Hoe meer je leent, hoe hoger je premie.

 

Schuldsaldoverzekering afsluiten bij de bank of een maatschappij?

Als je voor een woonkrediet naar de bank gaat, kan de bank eisen dat je een schuldsaldoverzekering afsluit. Een bank mag dit eisen aangezien de schuldsaldo voor de bank meer zekerheid betekent. Meer zekerheid dat het geleend bedrag wordt vereffend als jij of je partner plots overlijdt tijdens de loopduur van de lening. Dit wil niet zeggen dat je verplicht bent om je schuldsaldoverzekering af te sluiten bij de kredietverstrekker waar je de hypothecaire lening aangaat.

Het is namelijk wettelijk verboden om je te verplichten een schuldsaldoverzekering aan te gaan bij de financiële instelling waarbij je een woonkrediet aangaat. Je hebt dus de vrije keuze bij welke financiële instelling (bank of verzekeringsmaatschappij) je de schuldsaldo afsluit. Waarom zou je dan eerder opteren voor een schuldsaldoverzekering bij de bank, waarbij je een woonkrediet aangaat? Deze keuze is persoonlijk en zal je moet wikken en wegen. Je moet kijken naar het totaal pakket. Wil je genieten van een lagere rentevoet op je woonkrediet als je schuldsaldoverzekering afsluit bij dezelfde instelling of is een lagere premie voor je schuldsaldoverzekering voordeliger?

Fiscaal voordeel en voorwaarden

Als je een schuldsaldoverzekering afsluit, kan je genieten van een fiscaal voordeel. Opgelet je kan enkel genieten van een fiscaal voordeel als de volgende voorwaarden (samen) voldaan zijn:

 • Je polis schuldsaldoverzekering moet afgesloten zijn vóór je 65e.
 • Er moet sprake zijn van een individueel contract. Dit houdt in dat je enkel van een fiscaal voordeel kan genieten, als de schuldsaldoverzekering is afgesloten op je eigen hoofd. Als je een schuldsaldoverzekering afsluit samen met je partner, waarbij beide verzekeringnemer zijn, beide gedekt worden door de polis... Dan kan je niet genieten van een fiscaal voordeel, aangezien de schuldsaldo is afgesloten op twee hoofden.
 • Daarnaast moet men eigenaar zijn van de woning of het vruchtgebruik daarvan hebben.
 • Er moet sprake zijn van een contract, polis waarvan de duurtijd minstens 10 jaar is.
 • De premie moet in hetzelfde (kalender)jaar betaald zijn als het jaar waarin je wilt genieten van het fiscaal voordeel.

 

Schuldsaldoverzekering nodig als je al een levensverzekering hebt?

Stel je hebt al een levensverzekering afgesloten, dan kan je al dan niet beslissen om nog een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Aangezien een schuldsaldoverzekering per definitie een soort levensverzekering is, kan dit gelijkgesteld worden met een levensverzekering. Beide verzekeringen voorzien een bedrag dat uitbetaald wordt bij overlijden. Daarom kan je misschien kiezen om al dan niet een schuldsaldoverzekering af te sluiten als je reeds over een levensverzekering beschikt. Om je keuze te staven, is het wel belangrijk dat je achterhaalt of het bedrag van je levensverzekering, het resterende bedrag van de hypothecaire lening voldoende zou dekken. Indien dit het geval is, dan kan je er voor kiezen om geen schuldsaldoverzekering af te sluiten en omgekeerd.

Kan je een schuldsaldoverzekering opzeggen?

Ja, het is mogelijk om je schuldsaldoverzekering op te zeggen, mits de financiële instelling hiermee akkoord gaat. Alvorens je beslist om je schuldsaldoverzekering op te zeggen, is het belangrijk dat je alle gevolgen op een rijtje zet. Zodat jij, noch je nabestaanden voor nare situaties komen te staan.

Hierbij een korte samenvatting van de mogelijke gevolgen:

 • Je hebt je schuldsaldoverzekering én woonkrediet afgesloten bij dezelfde financiële instelling. Als dit het geval is dan heb je hoogstwaarschijnlijk genoten van een korting op de rentevoet van je lening. Vaak hebben financiële instellingen voor het opzeggen van een schuldsaldoverzekering een clausule opgenomen in de voorwaarden, die het wegvallen van de korting op de rentevoet van je lening voorziet. Met andere woorden je verliest dan je voordeel.
 • Als je hebt gekozen voor een eenmalige aflossing van de premie van de schuldsaldoverzekering, dan is het belangrijk om na te gaan of je nog het resterende bedrag van de premie terugbetaald krijgt. Indien dit niet het geval is, dan maak je verlies bij het opzeggen van je verzekering.

 

Conclusie: alvorens je een beslissing maakt, is het belangrijk om te achterhalen wat je verliest, welke risico's je loopt. Kortom welke nadelen dit kan hebben voor je nabestaanden. Stel je zegt je polis op, dezelfde week kom je om het leven in een auto ongeluk. Je nabestaanden kunnen dan volledig opdraaien voor het resterende bedrag van de lening.

Schuldsaldoverzekering: wat na zelfdoding of euthanasie?

Per definitie voorziet de schuldsaldoverzekering een gedeeltelijke of volledige vereffening van het openstaande bedrag van de lening bij overlijden. Sommige financiële instellingen (banken of verzekeringsmaatschappijen) bieden nog extra waarborgen aan zoals: arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Maar wat na zelfdoding of euthanasie? Beide zaken komen voor in onze maatschappij.

Zelfdoding wordt gedekt in de schuldsaldoverzekering. Dit is zelf volgens de wet bepaald! Een levensverzekering (schuldsaldoverzekering) moet een dekking voorzien in geval van zelfdoding, mits dit na één jaar na de inwerkingtreding van de polis, het contract gebeurt. Met andere woorden indien er sprake is van zelfdoding na minder dan één jaar nadat de polis is afgesloten, dan is zelfdoding niet gedekt. Deze voorwaard heeft de wet voorzien, zodat iemand die kampt met gedachten om uit het leven te stappen niet gauw een levensverzekering, schuldsaldoverzekering afsluit om nabestaanden te besparen van financiële zorgen. Opgelet hierbij is het niet van belang in welke omstandigheden de persoon in kwestie beslist heeft om uit het leven te stappen.

Euthanasie wordt aanschouwd als een natuurlijke dood. Hierdoor is de regel "één jaar na inwerkingtreding van de polis" niet van toepassing. De schuldsaldoverzekering voorziet dus een dekking in geval van euthanasie, tenzij anders bepaalt in de polisvoorwaarden van de financiële instelling. Elke financiële instelling heeft vrij de keuze om euthanasie al dan niet uit te sluiten in de voorwaarden. Tenslotte kan een financiële instelling weigeren om een polis af te sluiten, als er bij het afsluiten van het contract reeds concrete euthanasieplannen zijn opgemaakt.

Premie schuldsaldoverzekering vergelijken