Schuldsaldoverzekering

Schuldsaldoverzekering

Sta je op het punt om jouw droomhuis of droomappartement te kopen? Dan ben je waarschijnlijk al bij de bank gaan horen voor een lening. Heb je daarbij al gedacht aan een schuldsaldoverzekering? De schuldsaldo beschermt namelijk je gezin (erfgenamen) als je plots zou overlijden tijdens de afbetaling van de lening. 

Bereken jouw schuldsaldoverzekering

Welke informatie vind je hierover:

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een soort levensverzekering of overlijdensverzekering. De schuldsaldo wordt gecombineerd met een hypothecaire lening om je huis of appartement te kopen. Het dient als waarborg voor zowel je gezin als voor de bank indien je plots overlijdt tijdens de loopduur van je hypothecaire lening. Het resterende bedrag van de lening moet immers afbetaald worden. Dat bedrag wordt dan volledig of gedeeltelijk kwijtgescholden door de schuldsaldoverzekering.

Er bestaan drie soorten regelingen met betrekking tot de schuldsaldoverzekering:

50% + 50% dekking

50% van het geleende bedrag wordt gedekt door jezelf en 50% van het geleende bedrag wordt gedekt door je partner. Indien één van de twee overlijdt, zal jij of je partner de helft van het resterende bedrag nog moeten aflossen aan de bank. De andere helft wordt gedekt door je schuldsaldo.

100% + 100% dekking

100% van het geleende bedrag wordt gedekt door zowel jij als je partner. Als één van de twee plots overlijdt tijdens de looptijd van je hypothecaire lening, dan wordt het resterende bedrag van het woonkrediet volledig afgelost bij de bank. De hypothecaire lening wordt dan volledig vereffend.

Optie op maat

Deze regeling houdt in dat je samen met de financiële instelling gaat kijken naar het inkomen van beiden. Op basis daarvan zal een bepaalde percentage afgesproken worden.

Hoe wordt de premie berekend?

De onderstaande factoren hebben invloed op het afsluiten van een schuldsaldo en op de premie ervan.

Overlijdensrisico

Het overleidensrisico wordt bepaald op basis van een medische vragenlijst of soms op basis van een medisch onderzoek. Om het overlijdensrisico te bepalen, wordt je gezondheid onder de loep genomen.

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Sinds 21 december 2012 mogen verzekeringsondernemingen geen onderscheid meer maken tussen mannen en vrouwen bij het berekenen van de premies. Voor het bepalen van het overlijdensrisico heeft dit als gevolg dat het overlijdensrisico van mannen gelijkgesteld is aan het overlijdensrisico van vrouwen. Dat houdt in dat de premies van de schuldsaldoverzekering berekend moeten worden zonder rekening te houden met het feit dat het overlijdensrisico bij mannen hoger ligt dan bij vrouwen.

Indien je een schuldsaldoverzekering hebt afgesloten vóór 21 december 2012 is de gendergelijkheid niet van toepassing, tenzij de polis is herzien.

Leeftijd en ziekte

Indien je een ziekte hebt of ouder bent, dan is je premie hoger. In ernstige gevallen kan het zijn dat het niet mogelijk is om schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Je kan tot je 65ste een schuldsaldoverzekering afsluiten. Nadien is dit niet meer mogelijk. Er is immers meer kans dat je overlijdt voordat de volledige aflossing van de hypotheek is gebeurd. Je overlijdensrisico is te hoog voor het afsluiten van een schuldsaldo.

Looptijd en bedrag woonkrediet

Zowel de looptijd van je hypothecaire lening als het bedrag dat je wenst te lenen speelt een rol bij de berekening van je premie. Hoe meer je leent, hoe hoger je premie.

Bij een bank of een maatschappij afsluiten?

Als je voor een woonkrediet naar de bank gaat, kan de bank eisen dat je daarbij een schuldsaldoverzekering afsluit. Een bank mag dit eisen omdat zo'n verzekering de bank meer zekerheid geeft in het geval jij of je partner plots overlijdt tijdens de loopduur van de lening.

Je bent echter niet wettelijk verplicht om je schuldsaldoverzekering af te sluiten bij de financiële instelling waarbij je een woonkrediet aangaat. Je mag dus kiezen bij welke financiële instelling je de schuldsaldo afsluit. In de meeste gevallen sluiten mensen een schuldsaldoverzekering én woonkrediet af bij dezelfde financiële instelling. Aangezien die dan een korting aanbiedt op het woonkrediet. Dat houdt in dat de mensen dan kunnen lenen aan een lagere rentevoet. Door een lagere rente zal de maandelijkse aflossing minder doorwegen en dus goedkoper zijn.

Kan ik genieten van de fiscale voordelen en voorwaarden?

Als je een schuldsaldoverzekering afsluit, kan je genieten van een fiscaal voordeel indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je schuldsaldoverzekering moet afgesloten zijn vóór je 65e
  • Je schuldsaldoverzekering moet afgesloten zijn op je eigen hoofd (individueel contract)
  • Je dient de eigenaar of de rechtmatige gebruiker van de woning te zijn
  • Je contract of polis heeft een duur van minstens 10 jaar
  • Je premie moet in hetzelfde (kalender)jaar betaald zijn als het jaar waarin je wilt genieten van het fiscaal voordeel

De schuldsaldoverzekering kan ondergebracht worden onder één van de onderstaande rubrieken om te genieten van een fiscaal voordeel:

  • Als het gaat over je eerste, eigen en enige woning, dan kan je de schuldsaldoverzekering onderbrengen onder de noemer woonbonus voor de belastingen.
  • Als je een schuldsaldoverzekering hebt afgesloten voor je tweede woning. Dan kan je dit bijvoorbeeld onderbrengen onder de noemer langetermijnsparen voor de belastingen.
  • Als je nog niet aan pensioensparen doet, dan kan je schuldsaldoverzekering ondergebracht worden onder de noemer pensioensparen voor de belastingen.

Wat als ik al een levensverzekering hebt?

Indien je al een levensverzekering hebt afgesloten, kan je alsnog kiezen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Aangezien een schuldsaldoverzekering per definitie een soort levensverzekering is, kan dit gelijkgesteld worden met een levensverzekering. Beide verzekeringen voorzien een bedrag dat uitbetaald wordt bij overlijden. Daarom kan je misschien kiezen om al dan niet een schuldsaldoverzekering af te sluiten als je reeds over een levensverzekering beschikt. Om je keuze te staven, is het wel belangrijk dat je achterhaalt of het bedrag van je levensverzekering, het resterende bedrag van de hypothecaire lening voldoende zou dekken. Indien dat het geval is, dan kan je er voor kiezen om geen schuldsaldoverzekering af te sluiten en omgekeerd.

Opgelet: indien je levensverzekering je woonkrediet niet voldoende dekt, dan kan een financiële instelling alsnog eisen dat je een schuldsaldoverzekering afsluit. Een financiële instelling mag echter wettelijk gezien je niet verplichten om de verzekering bij hen af te sluiten. Maar dit neemt niet weg dat ze wel mogen eisen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, ondanks het feit dat een schuldsaldoverzekering niet verplicht is in België.

Kan ik mijn schuldsaldoverzekering opzeggen?

Het is mogelijk om je schuldsaldoverzekering op te zeggen, mits de financiële instelling daarmee akkoord gaat. Alvorens je beslist om je schuldsaldoverzekering op te zeggen, is het belangrijk dat je alle gevolgen op een rijtje zet. Zodat jij, noch je nabestaanden voor nare situaties komen te staan.

Hieronder een korte samenvatting van de mogelijke gevolgen:

  • Je hebt je schuldsaldoverzekering én woonkrediet afgesloten bij dezelfde financiële instelling. Als dit het geval is dan heb je hoogstwaarschijnlijk genoten van een korting op de rentevoet van je lening. Vaak hebben financiële instellingen voor het opzeggen van een schuldsaldoverzekering een clausule opgenomen in de voorwaarden die het wegvallen van de korting op de rentevoet van je lening voorziet. Met andere woorden je verliest dan je voordeel.
  • Als je hebt gekozen voor een eenmalige aflossing van de premie van de schuldsaldoverzekering, dan is het belangrijk om na te gaan of je nog het resterende bedrag van de premie terugbetaald krijgt. Indien dit niet het geval is, dan maak je verlies bij het opzeggen van je verzekering.

Conclusie: alvorens je een beslissing maakt, is het belangrijk om te achterhalen wat je verliest, welke risico's je loopt. Kortom welke nadelen dit kan hebben voor je nabestaanden. Stel je zegt je polis op, dezelfde week kom je om het leven in een auto ongeluk. Je nabestaanden kunnen dan volledig opdraaien voor het resterende bedrag van de lening.

Wat na zelfdoding of euthanasie?

Per definitie voorziet de schuldsaldoverzekering een gedeeltelijke of volledige vereffening van het openstaande bedrag van de lening bij overlijden. Sommige financiële instellingen bieden nog extra waarborgen aan zoals arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Maar wat na zelfdoding of euthanasie? Beide zaken komen voor in onze maatschappij.

Zelfdoding wordt gedekt in de schuldsaldoverzekering. Dit is zelf volgens de wet bepaald! Een levensverzekering (schuldsaldoverzekering) moet een dekking voorzien in geval van zelfdoding, mits dit na één jaar na de inwerkingtreding van de polis, het contract gebeurt. Met andere woorden indien er sprake is van zelfdoding na minder dan één jaar nadat de polis is afgesloten, dan is zelfdoding niet gedekt. Deze voorwaard heeft de wet voorzien, zodat iemand die kampt met gedachten om uit het leven te stappen niet gauw een levensverzekering, schuldsaldoverzekering afsluit om nabestaanden te besparen van financiële zorgen. Opgelet hierbij is het niet van belang in welke omstandigheden de persoon in kwestie beslist heeft om uit het leven te stappen.

Euthanasie wordt aanschouwd als een natuurlijke dood. Hierdoor is de regel "één jaar na inwerkingtreding van de polis" niet van toepassing. De schuldsaldoverzekering voorziet dus een dekking in geval van euthanasie, tenzij anders bepaalt in de polisvoorwaarden van de financiële instelling. Elke financiële instelling heeft vrij de keuze om euthanasie al dan niet uit te sluiten in de voorwaarden. Tenslotte kan een financiële instelling weigeren om een polis af te sluiten, als er bij het afsluiten van het contract reeds concrete euthanasieplannen zijn opgemaakt.