Autogarantie verlengen via verzekering garantieverlenging

Bij de aankoop van een nieuwe auto geniet je als consument van een wettelijke garantietermijn van twee jaar, maar wat dan na die garantieperiode? Kun je de garantie op je jonge wagen nog verlengen?

Autoverzekering vergelijken

Garantie op een nieuwe auto

De wettelijke garantie in België

De wet biedt de consument in geval van gebrek aan overeenstemming van een consumptiegoed gekocht bij een verkoper, een wettelijke bescherming gedurende 2 jaar vanaf de levering van het goed.

FOD Economie KMO, Middenstand en Energie

Ter verduidelijking:

 • consument = een natuurlijk persoon die een nieuwe auto koopt voor privédoeleinden (= staat los van enige beroeps– of commerciële activiteit)
 • overeenstemming van een consumptiegoed = de auto die je gekocht hebt stemt overeen met de beschrijving en eigenschappen die de verkoper je gegeven heeft (en/of laten zien heeft)
 • consumptiegoed = roerende lichamelijke zaken (auto’s, elektrische huishoudtoestellen, gsm, dvd, meubilair,…) met uitzondering van water, gas en elektriciteit
 • verkoper = de natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit

Twee perioden kenmerken de wettelijke termijn

 • de eerste 6 maanden: tijdens deze periode wordt ieder probleem dat een afbreuk doet aan de overeenstemming van het consumptiegoed aanzien als aanwezig op het ogenblik van de levering
 • na de eerste 6 maanden: vanaf dan moet je zelf kunnen aantonen dat het gebrek aanwezig was op het ogenblik van de levering

Wat zijn je rechten indien je kan genieten van de wettelijke garantie?

 • een kosteloze herstelling of vervanging van je auto tenzij dat onmogelijk is of onredelijk is in verhouding tot de waarde van de auto of de ernst van het gebrek
 • een vermindering op de prijs of de ontbinding van de overeenkomst waarbij de verkoper normaliter de verkoopprijs dient terug te betalen

Méér informatie over de wettelijke garantie, je rechten en voorbeelden, kun je nalezen op de pagina van de FOD Economie, KMO en Energie.

Het verschil met de commerciële garantie

Een commerciële garantie kan worden gegeven door de fabrikant, de eindverkoper of de invoerder en mag enkel een verruiming inhouden op de wettelijke garantie. Ze moet je dus een aantal extra voordelen aanbieden. Bijvoorbeeld: verlenging van de garantie tot méér dan twee jaar, beschikbaarheid vervangwagen tijdens herstelling,…

Het bestaan van een commerciële garantie neemt niet weg dat de verkoper verplicht is de principes (duurtijd, plichten,…) van de wettelijke garantie te respecteren.

Garantie op een nieuwe auto verlengen

En wat dan na de wettelijke garantie? Van zodra deze termijn is afgelopen, val je als consument terug op de garantie voor verborgen gebreken (artikel 1641–1649 van het Burgerlijk Wetboek), maar dan :

 • moet je wel bewijzen dat het product vóór de verkoop door een verborgen of ernstig gebrek ongeschikt was/is voor gebruik
 • kun je enkel een prijsvermindering of annulering van de verkoopovereenkomst eisen

Garantieverlenging voor je nieuwe auto

De garantieverlenging ‘verlengt’ de constructeurswaarborg bij een herstelling of vervanging van mechanische, elektrische of elektronische onderdelen voor personenwagens van minder dan 3,5 ton die nog minstens 2 maanden fabriekswaarborg genieten.

De voorwaarden voor een garantieverlenging voor je auto:

 • het voertuig moet in orde zijn met de technische keuring
 • alle onderhoudsbeurten en eventueel vereiste herstellingen die door de constructeur worden voorgeschreven, moeten zijn uitgevoerd
 • normale slijtage (filters, distributieriem,…) aan de auto maken geen deel uit van de dekking

Let wel op: de garantieverlenging is niet te verwarren met de omniumverzekering.

Méér informatie en een voorbeeld vind je terug in de consumentenfolder over de garantieverlenging

De polis garantieverlenging (voor personenwagens) wordt als eerste in België aangeboden door Mapfre Warranty, een commercieel label van de verzekeraar Mapfre Asistencia met toelatingsnummer FSMA 2069. Via je onafhankelijke makelaar kun je steeds meer informatie bekomen.

Prijs voor de garantieverlening

Ben je geïnteresseerd, maar wil je graag even weten hoeveel deze gemoedsrust je zal kosten?

Start gauw een berekening voor je autoverzekering ? selecteer in stap 2 ‘garantieverlenging’. Zodra alle prijsoffertes zijn berekend, kun je doorklikken op het detail van de offerte van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar. In het overzicht krijg je de prijs van de garantieverlenging Mapfre Warranty te zien.

Autoverzekering vergelijken