Hoe optimaal een aanrijdingsformulier invullen?

In eerste instantie gaat onze hoop ernaar uit dat je het ongevallenformulier niet hoeft te gebruiken. Mocht dit wel het geval zijn dan willen we je toch graag enige informatie en richtlijnen geven over hoe je dit formulier het best kan invullen zodat je achteraf voor geen onaangename verrassingen komt te staan.

Autoverzekering vergelijken

Wat is een aanrijdingsformulier?

Het aanrijdingsformulier of ongevallenformulier is een document dat je vlak na een ongeval samen met de tegenpartij(en)invult. In het document beschrijf je in welke omstandigheden het ongeval heeft plaatsgevonden.

Waar kan je aanrijdingsformulier krijgen?

In principe verstrekt je verzekeraar je steeds een ongevallenformulier bij het afsluiten van de wettelijke verplichte autoverzekering. Indien je geen ontvangen zou hebben, kun je dit steeds bij je verzekeraar opvragen. Het is aangeraden om steeds een aanrijdingsformulier in de wagen te hebben liggen.

Wie vult het aanrijdingsformulier in?

Het aanrijdingsformulier wordt ingevuld door de betrokken partijen bij het ongeval. Op het formulier worden de betrokken partijen weergegeven als Voertuig A en Voertuig B. Spreek dus best op voorhand af wie welk voertuig is bij het invullen van het aanrijdingsformulier.

Hoe een aanrijdingsformulier invullen?

Het is belangrijk om het aanrijdingsformulier of ongevallenformulier goed in te vullen zodat de schaderegeling snel kan verlopen. Hieronder sommen we de stappen op om het aanrijdingsformulier correct in te vullen:

 1. Bovenaan het formulier vul je in waar en wanneer het ongeval plaatsvond en of er nog andere schade is. Zijn er getuigen? Vul dan eveneens hun namen en contactgegevens in
 2. Voor iedere partij is er een afzonderlijke kolom voorzien waar zijn/haar gegevens kunnen worden ingevuld. Daarvoor neem je best je boorddocumenten (groene kaart, inschrijvingsbewijs) en je rijbewijs erbij
 3. Vervolgens stip je aan waar je voertuig voor het eerst werd geraakt en wat de zichtbare schade is;
 4. Onderaan de kolom is nog plaats om een opmerking te schrijven ter verduidelijking of als extra bemerking
 5. Informatie over de omstandigheden kruis je aan ter hoogte van de vakjes in het midden (let wel dat je de juiste kolom – A of B – aanvult). Onderaan geef je aan hoeveel vakjes je hebt aangekruist
 6. Verder verstrek je samen met de tegenpartij een schets hoe de wagens elkaar raakten. Teken vooral duidelijk en volledig. Met andere woorden, verstrek alle informatie die noodzakelijk is voor een correcte beoordeling van de omstandigheden. Bovendien kan een onduidelijke schets de regeling van het ongeval vertragen
 7. Tot slot tekent iedere betrokken partij onderaan het formulier, ieder aan zijn kant (A links, B rechts)

Stuur het aanrijdingsformulier naar je verzekeraar van zodra je het formulier hebt ingevuld. De wet schrijft voor dat je dit binnen de week na het ongeval doet, maar het is aangeraden dit zo snel mogelijk te doen zodat de schaderegeling sneller van start kan gaan.

In sommige gevallen moeten meerdere verzekeraars op de hoogte worden gesteld waaronder je rechtsbijstandverzekeraar, arbeidsongevallenverzekeraar, hospitalisatieverzekeraar enzovoort.

Waarop letten bij het invullen van het aanrijdingsformulier?

 • Schrijf leesbaar en gebruik duidelijke taal
 • Vermijd doorhalingen en schrappingen
 • Vul alle nuttige gegevens in (of neem deze op als extra bemerking) met betrekking tot de bestuurders, de voertuigen, de schade, de omstandigheden en dergelijke
 • Vul slechts één ongevallenformulier voor beide partijen. Het formulier bestaat toch uit twee exemplaren waardoor er voor elke partij één exemplaar is
 • Controleer de verklaringen en vermeldingen die de tegenpartij op het ongevallenformulier aanbrengt
 • Probeer steeds met de tegenpartij overeen te komen en het ongevallenformulier samen te ondertekenen. Mochten jullie echter een verschillende opinie hebben, verzamel dan alle gegevens van de tegenpartij en vul toch je eigen ongevallenformulier in (ook met betrekking tot de schets van het ongeval). Overweeg of het eventueel nuttig is er de politie toch bij te roepen;
 • Wijzig niets meer aan eenmaal de voorzijde van het ongevallenformulier door beide partijen is ondertekend
 • Maak foto’s van de zichtbare schade die je als aanvulling bezorgt. Een foto zegt soms meer dan een tekening
 • Neem contact op met jouw verzekeraar

Tip: spreekt de tegenpartij een vreemde taal dan kun je gerust je eigen ongevallenformulier gebruiken ter verduidelijking. In alle Europese landen wordt namelijk een identiek ongevallenformulier gebruikt. Dus, of je nu een Franse of een Spaanse versie in handen krijgt, dezelfde vragen worden steeds in dezelfde volgorde gesteld.