Groene kaart autoverzekering

Groene kaart autoverzekering

De groene kaart (ofwel de internationale motorrijtuigverzekeringskaart, kortweg de verzekeringskaart) is het officiële bewijs dat je, in een aantal landen, verzekerd bent voor schade die je zou kunnen veroorzaken aan derden door je gemotoriseerd motorrijtuig. Met andere woorden, dit document bewijst dat je verzekerd bent.

In België wordt de groene kaart uitgegeven door het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. Ze wordt je verstrekt door de verzekeringsmaatschappij bij wie je je BA autoverzekering hebt afgesloten en nadat je verzekeringspremie is betaald.

Vergelijk de prijzen voor je autoverzekering

Welke informatie vind je hieronder terug :

Wat moet je groene kaart vermelden?

De geldigheidsperiode

De Wet dicteert dat de periode waarin je groene kaart geldig is, moet vermeld worden, maar ze dicteert niet op welke manier.

Het dekkingsgebied (= welke landen)

Een van de voornaamste kenmerken van de groene kaart is de vermelding van de landen (door middel van hun afkorting) die lid zijn van het groene kaart systeem. Met andere woorden, waar je BA autoverzekering geldig is.

Indien een verzekeraar geen dekking wenst te verlenen in een bepaald land dan moet hij die doorstrepen.

Vertrek je binnenkort dus op reis naar het buitenland met de wagen, check dan even of je verzekerd bent in alle landen die je aandoet. Mocht één of meerdere landen doorstreept of niet vermeld zijn, contacteer dan je verzekeraar en vraag voor een uitbreiding van het dekkingsgebied (en een tijdelijke aangepaste groene kaart)

Het nummer van de groene kaart

De vermelding van de "Landcode/code verzekeraar/nummer" is een verplichte rubriek.

Aanhangwagen of caravan

Heb je een aanhangwagen of caravan dan kun je dit laten toevoegen aan je groene kaart voor zover de wet op de verplichte BA auto van het bezochte land geen afzonderlijke groene kaart vereist voor de verzekering van aanhangwagens en caravans.

Andere belangrijke vermeldingen op de verzekeringskaart

  • de naam en het adres van de verzekeringsnemer moeten worden aangeduid, maar zijn/haar handtekening is niet nodig
  • de groene kaart moet worden ondertekend door de verzekeraar

Dekking in het buitenland

Indien je een schadegeval hebt in het buitenland, dan is je verzekeraar gehouden die dekking te verlenen volgens de wetgeving van het betreffende land. Niettemin voorziet de modelovereenkomst van de BA autoverzekering (in België) erin dat de toepassing van deze regel, je niet de ruimere dekking mag ontnemen die je zou genieten volgens de Belgische wet.

De groene kaart is verplicht en noodzakelijk

Rijd je met de auto dan moet je je groene kaart op ieder ogenblik op vraag van de politie kunnen voorleggen.

De verplichting tot het op zak hebben van je groene kaart staat beschreven in artikel 23 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Bovendien heb je deze ook nodig indien je betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval. Op je verzekeringskaart staan namelijk meerdere gegevens die je moet invullen op je aanrijdingsformulier.

Enkele interessante weetjes

  • Vanaf 1 januari 2011 is een nieuw formaat van de groene kaart verplicht. Alle verzekeringsmaatschappijen die deelnemen aan het groene kaart systeem moeten zich hieraan houden
  • Over de groene kleur (donkergroen, lichtgroen...) wordt geen uitspraak gedaan, met uitzondering dat de kaart groen moet zijn
  • De groene kaart wordt slechts in één taal opgesteld

Nuttige bronnen

Andere nuttige artikels :

Prijs verzekering auto

Ben je benieuwd naar de prijs van je BA autoverzekering? Maak dan snel even de berekening en vergelijk minstens 75% van alle autoverzekeraars.