Wat is de groene kaart van je autoverzekering?

De groene kaart is het officiële bewijs dat je in een aantal landen verzekerd bent voor schade die je kan veroorzaken aan derden door jouw voertuig. Kortweg bewijst dit document dat je verzekerd bent.

Autoverzekering berekenen

Welke informatie vind je hieronder terug:

Hoe ziet een groene kaart eruit?

De groene kaart is een groen document waarmee je kunt aantonen dat jouw auto verzekerd is. De opzet van een groene kaart is nagenoeg hetzelfde in heel Europa waardoor die in het buitenland ook leesbaar is.

Is een groene kaart verplicht?

Rijd je met de auto, dan moet je je groene kaart op ieder ogenblik op vraag van de politie kunnen voorleggen. Bovendien heb je deze ook nodig indien je betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Op je verzekeringskaart staan namelijk meerdere gegevens die je moet invullen op je aanrijdingsformulier.

Wie geeft de groene kaart uit?

In België wordt de groene kaart uitgegeven door het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. De verzekeringsmaatschappij bij wie je de BA autoverzekering hebt afgesloten, verstrekt jou die groene kaart.

Hoelang is een groene kaart geldig?

De wet zegt dat de periode waarin je groene kaart geldig is, moet vermeld worden. Ze zegt echter niet op welke manier de periode dient vermeld te worden.

Iedere groene kaart heeft een minimum geldigheidstermijn van 15 dagen vanaf de aanvangsdatum. Indien een BA autoverzekering voor een kortere periode werd afgesloten, dan zal die toch gedurende 15 dagen geldig blijven.

Wat is het nummer van mijn groene kaart?

Elke groene kaart heeft de vermelding van een groene kaart nummer. De groene kaart nummer vind je onder de rubriek landcode/code verzekeraar/nummer. Wat het nummer betreft, heeft ieder bureau de eigen bevoegdheid om te bepalen of deze een gewoon serienummer is, dan wel een verwijzing naar de polis. Het Belgisch Bureau heeft ervoor gekozen om het polisnummer te vermelden.

Welke landen staan op de groene kaart?

De groene kaart vermeldt de landen (door middel van hun afkorting) die lid zijn van het groene kaart systeem. Of met andere woorden, waar je BA autoverzekering geldig is. Indien een verzekeraar geen dekking wenst te verlenen in een bepaald land, dan moet hij die doorstrepen.

Vertrek je binnenkort op reis naar het buitenland met de wagen? Check dan even of je verzekerd bent in alle landen die je aandoet. Mochten één of meerdere landen doorstreept of niet vermeld zijn, contacteer dan je verzekeraar en vraag voor een uitbreiding van het dekkingsgebied (en een tijdelijke aangepaste groene kaart).

Iedere groene kaart die wordt uitgegeven in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER), biedt dekking voor het hele grondgebied van de EER (landen van de EER). In dat geval mogen verzekeraars enkel die landen doorstrepen die geen deel uitmaken van de EER.

Wat met een caravan of aanhangwagen?

Heb je een aanhangwagen of caravan? Dan kun je die laten toevoegen aan je groene kaart voor zover de wet op de verplichte BA auto van het bezochte land geen afzonderlijke groene kaart vereist voor de verzekering van aanhangwagens en caravans.