Wie is verzekerd in de autoverzekering?

Wie is verzekerd in de autoverzekering?

We weten al dat geen enkel motorrijtuig mag worden ingeschreven indien het niet gepaard gaat met een autoverzekering, maar wie wordt er eigenlijk allemaal beschermd?

Autoverzekering vergelijken

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wie is verzekerd in de BA autoverzekering?

In eerste instantie is dit de persoon die de autoverzekering heeft afgesloten. Gelukkig beperkt het zich niet enkel tot hem/haar. De andere verzekerdendie in de autoverzekering zijn opgenomen kunnen genieten van de voordelen van een BZ autoverzekering, alsook de persoon (niet noodzakelijk één van de verzekerden die in de polis staat opgenomen) die het verzekerde motorrijtuig bestuurt (*), passagier is of de werkgever is van één van voorvermelde personen. Wat de werkgever betreft, wordt deze niet aansprakelijk gehouden wanneer zijn medewerker(s) zich schuldig gemaakt heeft/hebben aan bedrog of zware schuld waardoor schade aan de werkgever of derden werd berokkent.

Wat bij wijziging van mijn BA autoverzekering?

Ga niet onbezonnen te werk en hou in het achterhoofd dat iedere (belangrijke) wijziging in het risico voor je verzekering auto, belangrijke gevolgen kan hebben voor je polis (*). Wanneer je deze wijzigingen niet aangeeft aan je verzekeraar dan kunnen verzekeraars in sommige gevallen het recht hebben om (een deel van) de door hen betaalde schade terug te eisen bij de verzekerden. In je polis staan de situaties omschreven die van toepassing zijn maar heb je twijfels, contacteer dan even je verzekeraar. Zij kunnen je het best voorthelpen.

Wat zijn de waarborgen van mijn autoverzekering?

Ben je op zoek naar een autoverzekering? Bekijk dan voorafgaand de onderliggende waarborgen in detail en beslis dan. Bovendien heb je meteen de prijzen bij 75% van de autoverzekeraars in België.

Autoverzekering vergelijken