Wie is verzekerd in de autoverzekering?

We weten al dat geen enkel motorrijtuig mag worden ingeschreven indien het niet gepaard gaat met een autoverzekering, maar wie wordt er eigenlijk allemaal beschermd?

Autoverzekering vergelijken

Wie is verzekerd in de BA autoverzekering?

In eerste instantie is dit de persoon die de autoverzekering heeft afgesloten. Gelukkig beperkt het zich niet enkel tot hem/haar. De andere verzekerden die in de autoverzekering zijn opgenomen kunnen genieten van de voordelen van een BA autoverzekering, alsook de persoon (niet noodzakelijk één van de verzekerden die in de polis staat opgenomen) die het verzekerde motorrijtuig bestuurt (*), passagier is of de werkgever is van één van voorvermelde personen. Wat de werkgever betreft, wordt deze niet aansprakelijk gehouden wanneer zijn medewerker(s) zich schuldig gemaakt heeft/hebben aan bedrog of zware schuld waardoor schade aan de werkgever of derden werd berokkent.

Uitzonderingen:

  • Art 3 : wanneer een persoon door middel van diefstal, geweldpleging of heling je auto heeft bemachtigd, dan wordt de verzekering vrijgesteld van haar verplichting om de schade te vergoeden
  • Art 19 : wanneer je auto wordt opgevorderd door een burgerlijke of militaire autoriteit, dan wordt de mogelijke schade die daaruit voortvloeit gewaarborgd door de publiekrechtelijke persoon in wiens naam de opvordering is gebeurd en dit gedurende de duurtijd dat men je auto heeft gebruikt

Opgelet: verwar deze verzekering niet met de verzekering voor bestuurders die je als bestuurder bescherming biedt tegen de lichamelijke schade bij een ongeval in fout.

Opgelet: (*)Volgens de Wet moet je als verzekeringsnemer elke belangrijke wijziging in het risico aan je verzekeraar melden. Op die manier kan deze het risico correct analyseren en eventueel de premie hierop afstemmen. Doe je dit niet dan loop je de kans dat je verzekeraar (een deel van) de schadevergoeding bij je terugvordert. Laat je iemand anders dus op regelmatige basis met je wagen rijden zonder je verzekeraar hier voorafgaand over in te lichten, kan dit ongewenste gevolgen hebben op vlak van een mogelijke terugvorderbaarheid bij schade.

Wat bij wijziging van mijn BA autoverzekering?

Ga niet onbezonnen te werk en hou in het achterhoofd dat iedere (belangrijke) wijziging in het risico voor je verzekering auto, belangrijke gevolgen kan hebben voor je polis (*). Wanneer je deze wijzigingen niet aangeeft aan je verzekeraar dan kunnen verzekeraars in sommige gevallen het recht hebben om (een deel van) de door hen betaalde schade terug te eisen bij de verzekerden. In je polis staan de situaties omschreven die van toepassing zijn maar heb je twijfels, contacteer dan even je verzekeraar. Zij kunnen je het best voorthelpen.

Hier vind je nog heel wat nuttige informatie over je autoverzekering.

Wat zijn de waarborgen van mijn autoverzekering?

Ben je op zoek naar een autoverzekering? Bekijk dan voorafgaand de onderliggende waarborgen in detail en beslis dan. Bovendien heb je meteen de prijzen bij 75% van de autoverzekeraars in België.

Autoverzekering vergelijken