Bestuurdersverzekering

De wettelijk verplichte ba autoverzekering beschermt je tegen de oplopende kosten van lichamelijke en materiële schade die je met je motorrijtuig aan derden kan berokkenen. Wat ze niet dekt, is je eigen lichamelijke schade indien je verantwoordelijk wordt gesteld voor het ongeval. Daarvoor moet je een bestuurdersverzekering afsluiten.

Autoverzekering berekenen

Wat is een bestuurdersverzekering?

Eigenlijk hebben we het in de inleiding al aangehaald. Noch de verplichte autoverzekering, noch de omniumverzekering, zullen je vergoeden voor de lichamelijke schade mocht je als bestuurder van een auto verantwoordelijk worden gesteld voor het motorrij-ongeval (cfr artikel 29bis van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in België).

Je geniet wel van die bescherming dankzij het afsluiten van een bestuurdersverzekering.

Opgelet: in tegenstelling tot de verplichte ba autoverzekering, is de inhoud van de bestuurdersverzekering niet wettelijk bepaald. Met andere woorden, elke verzekeraar bepaalt zelf het bedrag en de premie van die verzekering.

Waarom zou je een bestuurdersverzekering afsluiten?

Lig je aan de oorzaak van een ongeval en je bent gekwetst, dan zal je bestuurdersverzekering je niet enkel beschermen tegen lichamelijke schade (als bestuurder), maar ook tegen mogelijk inkomensverlies bij een blijvende (of tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, bij de noodzaak om je woning aan te passen aan je invaliditeit,… Bovendien geldt deze bescherming ongeacht of je met je eigen auto rijdt, of met de auto van iemand anders (= occasionele bestuurder).

Welke waarborgen zitten in een bestuurdersverzekering?

  • de terugbetaling van de medische kosten;
  • een dagvergoeding wegens invaliditeit;
  • de uitbetaling van een rente of kapitaal bij blijvende invaliditeit;
  • de uitbetaling van een kapitaal bij overlijden.

Welke formules zijn er op de Belgische markt?

We onderscheiden een bestuurdersverzekering die:

  • je beschermt als bestuurder van je eigen voertuig;
  • je beschermt als bestuurder van eender welk voertuig;
  • jezelf en je gezin beschermt ongeacht het voertuig;
  • jezelf en je gezin beschermt in het verkeer (meest ruime dekking = verkeerspolis): deze vorm biedt bescherming aan jezelf en je gezin, zowel als bestuurder of als inzittende van eender welk voertuig (auto, fiets, motor,..), als passagier van een openbaar vervoermiddel of als voetganger.

Vergoeding: forfaitair of volgens gemeen recht?

Wat als je een ongeval met de auto veroorzaakt en je houdt er een blijvend letsel aan over? Je bestuurdersverzekering zal je vergoeden in functie van wat destijds bij het afsluiten werd overeengekomen:

  • een vast bedrag: % blijvende invaliditeit x hetgeen forfaitair werd bepaald;
  • volgens gemeen recht: vergoeding (*) volgens de werkelijk geleden schade die je zou toegekend worden door de rechtbanken.

(*) deze vergoedingen zijn geplafonneerd, maar liggen veel hoger dan wat forfaitair zou worden bepaald.

Bestuurdersverzekering of hospitalisatieverzekering?

Is een bestuurdersverzekering afsluiten voldoende nuttig want ik kan toch gewoon beroep doen op mijn hospitalisatieverzekering? Ja en neen.

Voor de hospitalisatie zul je inderdaad beroep kunnen doen op je verzekering hospitalisatie (lees zeker eens de voorwaarden van je polis na), maar die beperkt zich ook enkel tot de kosten verbonden aan de hospitalisatie en tot een welbepaalde periode rond de hospitalisatie.

De bestuurdersverzekering daarentegen is véél ruimer. Die beschermt je ook tegen kosten wegens invaliditeit of bij overlijden, of voor behandelingskosten gedurende een langere periode.

Wie biedt zo’n verzekering voor bestuurder aan?

Alle verzekeringsmaatschappijen op de Belgische markt bieden de bestuurdersverzekering aan als een aanvullende verzekering op je autoverzekering. Enkele van de meest bekende: AG Insurance, Allianz, AXA, Baloise, Generali, Vivium, Optimco, Touring verzekeringen, Ethias, Corona,…

Prijs bestuurdersverzekering vergelijken

Klik op onderstaande knop en vergelijk meteen de beste prijzen voor je bestuurdersverzekering. Ter hoogte van het detail zie je de prijs en kun je verdere simulaties maken

Autoverzekering berekenen