BOB-clausule

BOB-clausule

Elk jaar worden er in België en in andere landen BOB campagnes georganiseerd, om bestuurders te sensibiliseren want drinken en rijden gaat niet samen. Heb je een glaasje te veel op? Laat je dan rijden en kruip niet zelf achter het stuur! Sta stil bij de mogelijke gevolgen van een ongeval in fout als je jezelf naar huis laat bobben of als een vriend of vriendin je vraagt om te bobben? Nee? Ontdek hier alles over de BOB-waarborg, die in het leven is geroepen om de BOB van dienst te beschermen.

Autoverzekering simuleren

Ontdek het volgende over de BOB-waarborg:

Wat is een BOB-waarborg?

Of je jezelf laat bobben of als BOB gaat rijden met de auto van een vriend of vriendin, is het belangrijk voor zowel de eigenaar van de wagen als de BOB om te weten of de auto al dan niet full omnium verzekerd is. Als de auto full omnium verzekerd is, dan moeten beide partijen zich geen zorgen maken behalve over de eventuele vrijstelling. Mocht BOB onderweg een ongeval hebben, dan voorziet de full omniumverzekering een (volledige) materiële schadevergoeding van de wagen. Maar opgelet dit is niet het geval bij een mini omnium of als de auto niet omnium verzekerd is! Om de vrede te bewaren, is het aangeraden dat beide partijen nagaan of er een bob-waarborg is voorzien in de polis BA auto of BA Familiale.

Maar wat is een BOB-waarborg of een BOB-clausule? Dit is een waarborg, een clausule die de BOB beschermt. Deze waarborg is al dan niet opgenomen in je polis onder de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid. De invulling van deze waarborg verschilt van maatschappij tot maatschappij, maar bij de meeste maatschappijen wordt een tussenkomst voorzien voor de materiële schade. Maar er zijn ook maatschappijen die bijvoorbeeld enkel een lichamelijke schadevergoeding voor de BOB voorzien. Bij lichamelijk schade wordt er voornamelijk teruggekoppeld naar de bestuurdersverzekering die je al dan niet kan afsluiten.

Voorziet elke verzekeringsmaatschappij een BOB-clausule?

Neen… Maar dit neemt niet weg dat de meerderheid van de verzekeringsmaatschappijen wel deze waarborg voorzien om de BOB te beschermen. Slechts de minderheid heeft het nog niet opgenomen in hun polis, maar door de sensibilisering van Assuralia om ook de BOB-bestuurder te beschermen, zal deze minderheid ook mee in het bootje stappen.

Alvorens je bobt, is het belangrijk om te weten of de wagen waarmee je gaat rijden al dan niet full omnium verzekerd is. Is dit niet het geval, dan kan je als BOB best achterhalen of je eigen BA autoverzekering/BA Familiale of de BA autoverzekering van de eigenaar een clausule voorziet voor de BOB. Hierbij is het belangrijk om te achterhalen of de maatschappij spreekt over:

 • Schade door BOB
 • Schade als BOB
 • Schade door BOB én schade als BOB

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of er in de algemene of bijzondere voorwaarden sprake is van een schadevergoeding met betrekking tot materiële schade of lichamelijke schade. Zoals al eerder werd aangehaald is er meestal sprake van een materiële schade als er een BOB-waarborg is opgenomen in de polis.

(*) Notie: het is belangrijk te weten dat sinds mei 2017 wanneer je als BOB rijdt met een onverzekerd voertuig van een vriend en daarmee een ongeluk veroorzaakt, je niet meer aansprakelijk kan gesteld worden voor de kosten. De eigenaar van het voertuig moet er immers op toezien dat het voertuig verzekerd is.

Verschil tussen "schade als BOB" en "schade door BOB"

Wat is het verschil tussen "schade als BOB" en "schade door BOB"?
Schade ''als BOB'' houdt in dat de verzekeringnemer van een extra bescherming geniet als hij/zij gaat bobben voor een vriend of vriendin. Als er dan sprake is van een ongeval in fout, waarbij de verzekeringnemer (de BOB) aansprakelijk wordt gesteld, kan men beroep doen op deze waarborg. Een materiële schadevergoeding zal dan uitgekeerd worden aan de eigenaar van het voertuig. Je vriend of vriendin zal dan een vergoeding ontvangen voor de voertuigschade die jij als BOB hebt veroorzaakt. Kortom staat de dekking "schade als BOB" opgenomen in jouw polis, dan kan je altijd met een gerust hart bobben, ongeacht of je vriend of vriendin al dan niet een omniumverzekering heeft of de dekking "schade door BOB" voorzien is in zijn/haar polis.

Schade ''door BOB'' houdt niet in dat de verzekeringnemer zelf van een extra bescherming geniet, onrechtstreeks natuurlijk wel. Hier ligt de focus op de bescherming van zijn/haar BOB. Als je maatschappij deze dekking voorziet wil dit zeggen dat je met een gerust hart aan een vriend of vriendin kan vragen om te bobben met jouw auto indien je geen full omnium hebt. Als je vriend of vriendin die bobt een ongeval in fout veroorzaakt of je auto in de gracht rijdt door bijvoorbeeld een glad wegdek, dan dekt je verzekeraar de schade aan je voertuig. Beide dekkingen zijn in het leven geroepen om de gemoederen te bedaren, voornamelijk om de vrede binnen een vriendschap te bewaren.

De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, kunnen verschillen per maatschappij. Ook hiervoor kan je best de algemene of bijzondere voorwaarden van het contract raadplegen. Maar om je toch een beeld te geven, hierbij een aantal voorwaarden die terugkeren bij diverse maatschappijen:

 • De BOB moet bezitten over een geldig rijbewijs en nuchter zijn.
 • Er moet sprake zijn van een vriendendienst, hiervoor mag de BOB dus geen geld ontvangen.
 • Er moet een proces-verbaal opgesteld zijn door de politie ter plaatse.
 • De BOB moet de toestemming gekregen hebben van de eigenaar van de auto om als BOB de wagen te besturen.
 • De eigenaar van de wagen kan zelf niet meer rijden omwille van de alcoholgraad.
 • Bob is niet: de verzekeringnemer van het voertuig, een persoon die als bestuurder staat vermeld in de polis of iemand die deel uitmaakt van het gezin (patrimonium).
 • ...

Is de BOB-clausule standaard opgenomen in je verplichte BA auto?

Zoals al eerder werd aangehaald, voorzien niet alle maatschappijen in België een BOB-waarborg. Indien men deze clausule toch voorziet, wil dit niet zeggen dat het automatisch in de BA autoverzekering is opgenomen. Dit verschilt per maatschappij. Sommige maatschappijen voorzien de BOB-clausule wel standaard in de BA autoverzekering. Andere maatschappijen voorzien de waarborg enkel voor verzekeringsnemers die meerdere polissen hebben afgesloten bij de maatschappij. Tot slot zijn er ook maatschappijen die deze enkel voorzien aan polishouders met een bonus malus -2. Kortom neem je polis goed door alvorens je bobt of iemand vraagt om te bobben.

Rekent de verzekeringsmaatschappij een extra premie aan, wil je genieten van de BOB-waarborg?

De grote meerderheid van de maatschappijen die een BOB-clausule aanbieden, rekenen geen extra premie aan. De achterliggende reden hiervoor is dat:

 • de BOB-waarborg bij hen standaard is inbegrepen in de polis BA auto.
 • de clausule door de maatschappij is voorzien omdat men reeds over meerdere polissen bij de maatschappij beschikt.
 • ...

In welke landen voorziet de BOB-waarborg een dekking?

Ook hiervoor kan je best je BA auto doornemen, aangezien het verschillend kan zijn per maatschappij. In het algemeen kan je er van uit gaan dat de clausule een dekking in ons land voorziet. Sommige maatschappijen voorzien enkel een dekking in ons land, maar dit neemt niet weg dat er ook maatschappijen zijn die een ruimere dekking voorzien zoals bijvoorbeeld een dekking in België, Groothertogdom Luxemburg en een x aantal km van onze landgrenzen. Tot slot zijn er ook maatschappijen die een dekking voorzien in alle landen die vermeld staan op de groene kaart.

BOB-clausule overzicht: ik laat me bobben of ben BOB

Overzicht BOB-waarborg