Wat is een boedelbeschrijving?

Erven is niet altijd even simpel en voor sommigen ook niet ideaal. Om in alle veiligheid te erven en een geïnformeerde keuze te maken, kan je een boedelbeschrijving laten maken.

Bereken je uitvaartverzekering

Wat is de boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving bestaat om de omvang van je nalatenschap of erfenis vast te stellen. Een boedelbeschrijving kan dienen als bewijsmateriaal, het is een document waar officieel op wordt vastgesteld hoeveel je zou erven. Een boedelbeschrijving gaat verder dan alleen het vastleggen van goederen. Ook wordt er rekening gehouden met schenkingen, effecten en natuurlijk ook schulden die eventueel nog zouden openstaan.

Ook ben je beschermd als er zaken zouden verdwijnen of weg worden gehaald. Door officieel een document op te laten stellen met een inventaris van de erfenis, kan er snel worden nagegaan of alles compleet is.

Een boedelbeschrijving wordt opgemaakt door de notaris.

Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Soms ben je niet zeker of een erfenis verwerpen of erfenis aanvaarden de beste keuze is. Je kan bij de notaris eed afleggen dat je de erfenis wilt aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Die verklaring wordt dan bekendgemaakt door publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De notaris maakt dan een boedelbeschrijving op, na maximum 3 maanden. Zo weet je exact wat er in de erfenis zit. Daarna heb je 40 dagen de tijd om een keuze te maken. Je kan de erfenis zuiver aanvaarden, of onder voorrecht aanvaarden. Onder voorrecht aanvaarden betekent dat je aanvaardt zonder overblijvende schulden te moeten betalen.

Door dit document op te laten stellen, beslis je wel dat je gaat aanvaarden. De erfenis verwerpen gaat niet meer.

Wat is het voordeel van een boedelbeschrijving?

Als je niet zeker bent of het een slim idee is om de erfenis te aanvaarden omdat je angst hebt voor schulden, kan je een boedelbeschrijving laten opstellen. Door dat te doen beslis je al dat je gaat aanvaarden, maar je kan wel later kiezen om onder voorrecht te aanvaarden, zonder de schulden.

In het slechtste geval erf je dan gewoon niets, maar je zult geen schulden moeten afbetalen.