Wat is de evenredigheidsregel bij mijn brandverzekering?

Je hebt misschien al wel eens gehoord van de evenredigheidsregel bij de brandverzekering. In sommige gevallen kan de evenredigheidsregel worden toegepast bij een schadevergoeding na een brand, maar wanneer kan dat?

Bereken eenvoudig je brandverzekering

Wat is de evenredigheidsregel?

De evenredigheidsregel wordt door de verzekeraar toegepast indien een woning onderverzekerd is. Wanneer, met andere woorden, de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde van de woning, zal de evenredigheidsregel worden gehanteerd.

Hoe wordt de evenredigheidsregel toegepast?

De evenredigheidsregel wordt op de volgende manier toegepast: bedrag van de schade x verzekerde waarde/ werkelijke waarde

We verduidelijken het even met een voorbeeld:

Je hebt een huis van 200.000 euro aangekocht. Op een dag zorgt een storm voor zware schade aan het gebouw ten belope van 50.000. Bij het nakijken van jouw dossier blijkt jouw huis eigenlijk een werkelijke waarde te hebben van 250.000 euro. Je bent namelijk vergeten de verschillende renovatiewerken van enkele jaren geleden aan te geven bij de verzekeraar

In dit geval ben je dus onderverzekerd want de verzekerde waarde (200.000) is lager dan de werkelijke waarde (250.000) van het huis. De verzekeraar doet dan beroep op de evenredigheidsregel. Je ontvangt dus geen 50.000 euro, maar wel 50.000 x (225.000/250.000) = 45.000 euro

Hoe kan je de evenredigheidsregel vermijden?

Er zijn enkele zaken die ervoor zorgen dat de toepassing van de evenredigheidsregel vermeden kan worden:

  • Voorkom onderverzekering dankzij het evaluatierooster. Verzekeraars kunnen met dat rooster eenvoudig de waarde van het gebouw bepalen. De roosters zijn bindend voor verzekeringsmaatschappijen die de evenredigheidsregel dan niet meer kunnen inroepen.
  • Vergeet niet om belangrijke renovatiewerken aan jouw verzekeraar te melden zodat de waardebepaling van de woning aangepast kan worden in het verzekeringscontract.
  • Kies voor een verzekeringsformule eerste risico. In dat geval is je woning verzekerd voor een vastgelegd bedrag. Bij een schadegeval zal jouw verzekeraar tot dat bedrag betalen, en nooit meer dan dat bedrag.

Bereken eenvoudig je brandverzekering