Wat bij een schade aan jouw woning?

Je hebt zonet schade geleden aan jouw woning. Welke stappen dien je dan te ondernemen om een vergoeding voor jouw schade te krijgen?

Schade melden

Hoe verloopt de schaderegeling bij de brandverzekering?

Wanneer je schade hebt opgelopen, wil je uiteraard dat dit zo snel mogelijk vergoed kan worden. De volgende stappen kunnen je helpen om de schaderegeling zo vlot mogelijk te laten verlopen:

1. Geef de schade aan bij jouw verzekeraar of verzekeringsmakelaar

Contacteer zo snel mogelijk jouw verzekeraar of verzekeringsmakelaar bij een schadegeval. Hij of zij zal samen met jou een schadeaangifte opstellen. Zorg er dus voor dat je alle nodige informatie en bewijsmateriaal hebt waaronder:

  • Schadedatum, plaats, oorzaak en omstandigheden
  • Polisnummer en rekeningnummer
  • Foto’s van de schade
  • Bestek van de schade (beschrijving van de nodige herstellingswerken)

2. Voorkom en beperk de schade

Vooraleer je de schade herstelt, wacht je best op de goedkeuring van de verzekeraar of makelaar. Je moet wel de noodzakelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te beperken. Heb je schade aan je dak, dat erger dreigt te worden. Contacteer hiervoor dan alvast dakwerkers of de brandweer. Doe dat wel steeds in overleg met jouw verzekeraar of makelaar.

3. Wacht op het resultaat van de schaderegeling

Bij sommige schadegevallen stuurt de verzekeraar een expert. Dat hangt af van hoe groot de schade is. Sommige maatschappijen regelen de schade op basis van offerte/herstelfactuur en foto’s. Het bedrag vanaf wanneer een expert wordt aangesteld, is afhankelijk van maatschappij tot maatschappij.

Je vindt het gehele proces van de schaderegeling terug in de algemene voorwaarden van de brandverzekering.

Waarin komt de brandverzekering tussen bij een schadegeval?

De brandverzekering komt tussen in de vergoeding van de woning. Ze komt ook tussen voor de inhoud van de woning indien je die mee in de brandverzekering hebt opgenomen.

Vergoeding schade woning

De vergoeding voor de woning is (bijna) altijd gebaseerd op de nieuwwaarde van de woning. Dat wilt zeggen dat de verzekeraar de vergoeding zal baseren op hetgeen je nodig hebt om jouw woning te herstellen in de toestand voor het schadegeval.

Wanneer je de woning echter huurt, is de vergoeding gebaseerd op de werkelijke waarde van jouw woning. Die waarde is de nieuwwaarde van de woning verminderd met de afschrijvingswaarde (waarde door het gebruik van de woning).

Vergoeding schade inboedel

De vergoeding voor de inboedel is gebaseerd op de nieuwwaarde, al zijn daar nogal wat verschillen in. Informeer daarnaar bij jouw verzekeraar of verzekeringsmakelaar.