Brandverzekering

Brandverzekering

Met 95% van de eigenaars en 89% van de huurders die een brandverzekering hebben, is dit de populairste schadeverzekering. En maar goed ook, want de brandverzekering beschermt je niet alleen tegen schade door brand, maar ook tegen schade door storm, vandalisme, sneeuw, hagel,... ja zelfs tegen overstromingen en aardbevingen. Bovendien kun je je brandverzekering ook aanspreken bij schade aan derden. In die zin spreken we dus beter over een woonverzekering dan over een brandverzekering. In dit artikel gebruiken we in hoofdzaak de brandverzekering, maar weet dat deze gelijk staat aan de woonverzekering.

Informatie over de brandverzekering:

Wat is de brandverzekering?

De brandverzekering biedt je bescherming tegen schade aan je woning en inboedel. Aanvullend dekt ze je ook voor je burgerlijke aansprakelijkheid naar anderen toe.

Is de brandverzekering wettelijk verplicht in België?

Neen. Wettelijk gezien is de brandverzekering geen verplichte verzekering. Niettemin bestaan er wel enkele verplichtende omstandigheden. Denk maar aan de situatie waar een verhuurder zijn huurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Of herken je jezelf ook in de situatie waar je bankinstelling je verplicht (heeft) een brandverzekering af te sluiten om een hypothecaire lening te krijgen?

Ondanks de afwezigheid van een wettelijke verplichting, zorgen de opgelegde voorwaarden door derden (en het gezond verstand) er toch voor dat een absolute meerderheid van de eigenaars (zo'n 95%) en huurders (89%) in België een brandverzekering hebben (cfr. Assuralia - de beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen).

Wie moet een brandverzekering afsluiten?

Hiervoor maken we het onderscheid tussen een eigenaar van een woning en de huurder van een huis, appartement, studentenkot,... In beide gevallen heb je er alle baat bij om de eigen belangen te beschermen : als eigenaar wil je een brandverzekering afsluiten om je eigendom te behoeden; als huurder wil je dankzij een brandpolis je aansprakelijkheid afdekken en je inboedel beschermen. Bovendien dek je dankzij een brandverzekering je aansprakelijkheid af naar derden toe.

Uit welke dekkingen bestaat een brandverzekering?

Ondanks het niet–verplichte karakter van een brandverzekering, is de inhoud ervan toch grotendeels wettelijk bepaald. De onderliggende dekkingen laten zich onderverdelen in 3 categorieën:

De basisdekkingen van een brandverzekering

Door de Wet worden deze omschreven als verplichte dekkingen : een oplijsting van alle basisdekkingen van je brandverzekering.

De aanvullende dekkingen

Deze vergoeden niet de schade zelf, maar wel de andere kosten naar aanleiding van een schadegeval. Dit zijn o.a. de kosten voor de opslag van huismeubelen en andere inboedel tijdens herstellingswerkzaamheden, het opruimen en vervoeren van puin... Voor een totaalopsomming, zie de aanvullende dekkingen brandverzekering

Vrij te kiezen optionele dekkingen

Tenslotte zijn er nog de extra optionele dekkingen zoals de diefstalverzekering, verzekering voor een hogere vergoeding wegens onvoorziene kosten,...

Welke factoren bepalen de prijs van mijn brandverzekering?

De prijs, ofwel de premie van een brandverzekering, is afhankelijk van meerdere factoren :

 • hogere risico door het gebruik van bepaalde materialen
 • hogere risico op inbraak door afgelegen woonplaats
 • de verschillen in dekking en uitbetalingsvergoedingen tussen de verscheidene verzekeraars
 • de optionele dekkingen die je zelf hebt gekozen
 • de waarde van de woning of het appartement bepaalt mee de hoogte van de premie (1)
 • de hoogte van de franchise

(1) om de werkelijke waarde van een te verzekeren goed te bepalen, maakt men vandaag gebruik van het evaluatierooster. Méér informatie hierover, alsook over de prijsbepalende elementen, vind je in het artikel elementen prijsbepaling brandverzekering.

Bereken online de beste prijs brandverzekering

Dat de prijzen van de brandverzekeringen al wel eens durven variëren naargelang de verzekeraar en dat ze de voorbije jaren sterk zijn gestegen (o.a. door de ruwere weersomstandigheden en de natuurrampen), maakt het des te belangrijker om te vergelijken. Maak daarom een simulatie voor je brandverzekering en/of inboedelverzekering en :

 • ken de goedkoopste brandverzekering (woonverzekering) en/of de goedkoopste inboedelverzekering
 • consulteer de kost en inhoud per dekking
 • simuleer de kost van de verschillende dekkingen op de prijs
 • raadpleeg de vrijstelling van je brandverzekering
 • vergelijk met wat je nu betaalt en bespaar !

Belangrijk: heb je door de jaren heen al enkele (kleine) renovaties doorgevoerd zonder dit te melden aan je brandverzekeraar ? Wel, dan is de kans groot dat je onderverzekerd bent. Contacteer je verzekeraar en stel deze op de hoogte. Zo vermijd je achteraf voor minder aangename verrassingen te staan.