Wat is Cash for Car?

Bedrijfswagens maken een groot deel uit van het fileleed in België. Daarom heeft de federale regering de Cash for Car-regeling in het leven geroepen.

Wat houdt Cash for Car in?

De Cash for Car-regeling wilt zeggen dat je jouw bedrijfswagen kan inruilen voor een premie bovenop het loon. Je krijgt dus met andere woorden wat meer geld om vrij te spenderen in plaats van een auto.

Hoe werkt Cash for Car precies?

Je kan bij jouw werkgever vragen naar meer nettoloon in plaats van een bedrijfswagen. Het is wel zo dat de werkgever beslist of de Cash for Car-regeling wordt ingevoerd én toegekend aan de werknemer die de aanvraag doet.

Wat zijn de voorwaarden voor Cash for Car?

De Cash for Car-regeling kan enkel toegepast worden indien:

  • de werkgever al minstens drie jaar bedrijfswagens aan hun personeel toekent. Bedrijven die minder dan drie jaar actief zijn, krijgen een uitzondering.
  • de werknemer de voorbije drie jaar minstens twaalf maanden onderbroken een bedrijfswagen heeft gehad

In de meeste gevallen is de regeling niet van toepassing voor begunstigden die net in dienst zijn genomen. Er zijn natuurlijk steeds uitzonderingen.

Hoeveel krijg ik in ruil voor mijn auto?

Hoeveel premie je bovenop je nettoloon krijgt, hangt af van een aantal factoren:

  • Cataloguswaarde van de wagen
  • Eigen bijdrage op jaarbasis (eventuele persoonlijke bijdrage die je voor jouw bedrijfswagen aan de werkgever betaalt)
  • Tankkaart

Jouw jaarlijks premie wordt berekend op basis van de volgende formules:

  • Cataloguswaarde van de auto x 6/7de x 20% – (geen eigen bijdrage)
  • (Cataloguswaarde – eigen bijdrage) x 6/7de x 20% – (wel eigen bijdrage)
  • Bovenstaande formules + 20% – (tankkaart)