Verplichte motorrijtuigverzekering

Ieder rij- of motorvoertuig dat wordt aangedreven door een mechanische kracht is volgens de wet verplicht over een BA motorrijtuigverzekering te beschikken. Er bestaat echter nog heel wat onduidelijkheid wanneer het gaat om minder voor de hand liggende vervoersmiddelen zoals een elektrische rolstoel, segway of brommobiel.

Bereken je verzekering motorrijtuig

Wat is een voortbewegingstoestel?

De term voortbewegingstoestellen is ontstaan om een juridisch statuut te geven aan het toenemende aantal langzame voertuigen op onze wegen en openbare plaatsen.

We onderscheiden 2 categorieën voortbewegingstoestellen:

  • gemotoriseerd voortbewegingstoestel: voertuigen met 1 of meer wielen die worden aangedreven door een mechanische kracht en die naar bouw en motorvermogen een maximumsnelheid kunnen bereiken van 18 km/u (op een horizontale weg; zie artikel 2.15.2 van het wegverkeersreglement). Dat zijn onder andere elektronische rolstoelen, segways en elektronische autopeds.
  • niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel: voertuigen die door spierkracht worden voortbewogen, niet zijn uitgerust met een motor, onbegrensd zijn qua maximumsnelheid en niet onder de noemer ‘rijwiel’ vallen. Dat zijn onder andere skeelers, steps, skateboards en rolstoelen.

Opgelet: het is de snelheid waarmee ieder voortbewegingstoestel zich verplaatst die bepaalt of ze moeten voldoen aan de verkeersregels voor voetgangers dan wel voor fietsers. Met andere woorden, op vlak van de wegcode worden gemotoriseerde voortbewegingstoestellen dus niet gelijkgesteld aan een motorvoertuig.

Is de BA motorijtuigverzekering verplicht voor voortbewegingstoestellen?

De wet benadrukt heel duidelijk dat ieder voertuig dat wordt aangedreven door een motor verplicht het luik burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigverzekering moet hebben. Met andere woorden, voertuigen die vallen onder de categorie gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten dus verplicht een BA motorrijtuigverzekering afsluiten.

Enkele voorbeelden van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen waarvoor een BA motorrijtuigverzekering nodig is:

  • elektrische rolstoel
  • elektrische scooter
  • elektrische autoped
  • segway
  • golfkarretje
  • brommobiel
  • monowheel

Opgelet: pocket bikes (mini motos) blijven verboden op de openbare weg omdat ze niet voldoen aan de minimale technische voorwaarden om te worden goedgekeurd.

Kortom, je bent verplicht een groene kaart te kunnen voorleggen wanneer je hierom wordt gevraagd en dit voor ieder rij- of motorvoertuig dat wordt aangedreven door een mechanische kracht en waarmee je op de openbare weg wil komen en/of een locatie die vrij toegankelijk is voor andere personen of enkelen die er recht toe hebben.

Welke voortbewegingstoestellen vallen onder de BA Familiale?

Voortbewegingstoestellen worden in het algemeen gedekt in de familiale verzekering, maar elke verzekeraar hanteert haar eigen voorwaarden. Zo worden onder andere niet alle types voortbewegingstoestellen verzekerd en kijken ze naar de maximumsnelheid van het voertuig. De dekkingen en voorwaarden van verschillende verzekeraars kan je in dit document van de FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) terugvinden.

Prijzen verzekering motorvoertuig

Ben je op zoek naar een verzekering voor je motorrijtuig? Bereken en vergelijk de prijzen bij minstens 70% van de Belgische verzekeraars.

Bereken je verzekering motorrijtuig