Wat is gevolgschade of vervolgschade?

Niet alleen een brand zelf kan een ravage aanrichten. Maar wat met de schade door de gevolgen van een brand? Denk aan de kleren die je moet vervangen door de rookschade, of de vloeren die je opnieuw kan leggen door de waterschade. In dat geval spreken we van gevolg- of vervolgschade.

Vergelijk je brandverzekering

Wat is gevolgschade?

Gevolgschade is een juridische term, die eigenlijk gewoon is wat het zegt. Gevolgschade betekent alle schade die rechtstreeks het gevolg is van een andere schade. Als een probleem niet meteen wordt opgelost, hersteld of opgemerkt, dan kunnen daar soms wel ernstige gevolgen aanhangen. Die schade wordt dan in de categorie van gevolgschade gestoken.

Een paar voorbeelden om te verduidelijken.

Je wasmachine heeft kortsluiting en oververhit. Je wasmachine was al oud, het oorspronkelijk schadegeval valt dus onder eigen gebrek: vroeg of laat had je wasmachine het sowieso begeven. Ontstaat er een brand door de kortsluiting, dan noemt men dat gevolgschade. Of komt de elektricien een kijkje nemen en beschadigt die per ongeluk je pas aangelegde vloer? Dan is dat ook gevolgschade.

Wat is vervolgschade?

Dit is een term die verzekeraars gebruiken. Vervolgschade heeft geen juridisch vastgelegde definitie. Dat betekent dat elke verzekeraar of schade-expert dit zelf een beetje kan interpreteren. In het algemeen, bedoelt je verzekeraar met vervolgschade hetzelfde als gevolgschade. Dat betekent dus: alle schade die een gevolg, of vervolg is van een oorspronkelijk schadegeval.

Een voorbeeld van gevolgschade na een storm.

Een zware storm waait over het land en een tak heeft het raam gebroken en is daarna tegen je waterleiding geknald. Dat gebroken raam en je de bluts in je waterleiding zijn de oorspronkelijke schadegevallen.

Laten we zeggen dat je alles flink hebt opgekuist, je verzekeraar herstelt je raam. Allemaal in orde, dus. Nee, niet helemaal, want die leidingen die beschadigd waren beginnen te lekken en beschadigen de vloer of muren. Dan heb je gevolgschade van de lekkage. De schade komt als het gevolg van de tak die tegen je leidingen botste.

Een voorbeeld van gevolgschade na een brand.

Het dak van je buur schiet in brand. Gelukkig springen er geen vonken over op jou dak, maar je muur krijgt wel een heuse storm over zich door de bluswerken. Je hebt dus zelf geen brandschade geleden, maar wel gevolgschade, als gevolg van de brand bij je buur. Ook dat kun je dan ingeven bij je brandverzekering.  Hier zal in principe de schade verhaald worden op je buurman.

Vooral lekkages of brand zorgen vaak voor gevolgschade.

Wordt vervolgschade of gevolgschade gedekt door mijn brandverzekering?

Je brandverzekering dekt je normaal gezien voor gevolgschade. Het oorspronkelijk schadegeval betaal je vaak zelf, zoals de leiding die springt, of een machine die je moet vervangen wegens kortsluiting. De gevolgschade, zoals beschadigde vloeren na lekkage, daar komt je brandverzekering tussen.