Hoe kan ik mijn hospitalisatieverzekering opzeggen?

Je hebt beslist om jouw hospitalisatieverzekering op te zeggen, maar dat kan niet zomaar. Om jouw verzekeringscontract correct en efficiënt te beëindigen, moet je eerst een aantal stappen volgen.

Wanneer kan ik mijn hospitalisatieverzekering opzeggen?

Je kan jouw hospitalisatieverzekering in bepaalde situaties opzeggen:

  • Jouw verzekeraar meldt dat er een tariefswijziging is in jouw hospitalisatieverzekering. Je kan in dat geval de verzekering opzeggen binnen de maand of binnen de 3 maanden na de melding van de tariefswijziging (afhankelijk van wat er op de brief vermeld staat)
  • Je bent niet meer tevreden over jouw verzekeraar. Je kan dan jouw verzekering opzeggen, maar je dient dat wel minstens 3 maanden voor de vervaldag te doen

In de meeste gevallen dien je steeds minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag jouw verzekeraar te laten weten dat je jouw verzekering wenst op te zeggen.

Hoe kan ik mijn hospitalisatieverzekering opzeggen?

Je kan jouw hospitalisatieverzekering opzeggen door een aangetekende brief naar de verzekeraar te sturen. Vergeet in die opzegbrief zeker niet het volgende te vermelden:

  • Jouw naam en adres
  • Jouw polisnummer
  • Jouw verzekeringsmaatschappij
  • Type verzekering
  • Vermelding dat je polis wilt opzeggen
  • Hoofdvervaldatum (of de geschatte datum indien je niet 100% zeker bent)
  • Jouw handtekening

Indien je een nieuwe polis neemt bij een andere verzekeraar, dan zal normaal gezien deze maatschappij of eventueel je makelaar mee begeleiden in de nodige stappen om je contract stop te zetten.

Wanneer je jouw verzekering opzegt wegens tariefwijziging waardoor je niet aan die 3 maanden kan houden, dien je dat apart in de brief te vermelden. Meld het ook steeds aan jouw nieuwe verzekeraar.

Wanneer je polis meerdere personen dekt of je meerdere verzekeringsplannen hebt onderschreven, kan je het beëindigen beperken per persoon of per verzekeringsplan.