Wat is een hypothecair mandaat?

Een bank wilt uiteraard een waarborg indien je jouw kapitaal en intresten niet kunt betalen. Vaak gebeurt dat via een hypothecaire inschrijving, maar in bepaalde gevallen gebeurt dat via een hypothecair mandaat.

Bereken je schuldsaldoverzekering

Wat betekent een hypothecair mandaat?

Bij een hypothecair mandaat of hypothecaire volmacht geef je toestemming aan de bank om op eender welk moment tijdens de looptijd van jouw krediet een hypotheek te nemen op je woning voor een op voorhand bepaald bedrag. De bank kan dus op een later tijdstip de hypotheek nemen wanneer die dat nodig vindt. Bijvoorbeeld wanneer je niet jouw betalingen voor het krediet nakomt.

Wat zijn de voor- en nadelen van een hypothecair mandaat?

Voordelen

Het grote voordeel aan een hypothecair mandaat is dat de kosten lager zijn dan bij een hypothecaire inschrijving. De volmacht wordt namelijk niet ingeschreven bij een hypotheekkantoor. Je vermijdt daardoor de inschrijvingskosten en het ereloon van de hypotheekbewaarder.

Nadelen

Indien de bank oordeelt dat je een slechte betaler bent, kan die het mandaat omzetten in een hypothecaire inschrijving. Daardoor zal je de extra kosten van de hypothecaire inschrijving moeten betalen.

Een ander nadeel is dat een hypothecair mandaat geen fiscaal voordeel oplevert. Indien je een deel van het leenbedrag in een mandaat wilt onderbrengen, moet je ervoor zorgen dat de hypothecaire inschrijving groot genoeg is om over de hele looptijd van je woningkrediet het fiscaal voordeel te optimaliseren.

Wat kost een hypothecair mandaat?

Eén van de voordelen van een hypothecair mandaat is dat de kosten lager liggen dan bij een hypothecaire inschrijving. Er is voor een hypothecaire volmacht een tussenkomst van een notaris vereist, maar de kosten ervan zijn lager dan die van een hypotheek. Daarnaast heb je geen hypotheekrechten en betaal je slechts 50 euro aan registratierechten. De exacte kost zal de notaris voor je berekenen op basis van het bedrag dat via een hypothecair mandaat moet gewaarborgd worden.

Wat is het verschil tussen een hypothecair mandaat en een hypothecaire inschrijving?

Bij een hypothecaire inschrijving wordt jouw hypotheek of waarborg ingeschreven bij het hypotheekkantoor. Die hypotheek start dus vanaf het begin van de looptijd van je krediet. Bij het hypothecair mandaat daartegenover kan de bank de hypotheek nemen op een later tijdstip wanneer die dat nodig vindt.