Wat is een hypothecaire inschrijving?

De bank heeft de nodige garanties nodig wanneer je bij haar een lening of krediet aangaat. Meestal gebeurt dat via een hypothecaire inschrijving.

Bereken je schuldsaldoverzekering

Wat betekent een hypothecaire inschrijving?

Wanneer je een lening of krediet bij een bank aangaat, wilt die uiteraard een waarborg in het geval je het kapitaal en de intresten niet terugbetaalt zoals afgesproken. Die waarborg bestaat uit een hypotheek op één of meer van jouw onroerende goederen. Die hypotheek wordt dan ‘ingeschreven’ bij het bevoegde hypotheekkantoor. Vandaar dat men spreekt van een ‘hypothecaire inschrijving’.

Waarom is een hypothecaire inschrijving nodig?

De bank die jou een lening geeft, wilt uiteraard een waarborg voor de terugbetaling van die lening. De hypothecaire inschrijving geeft de bank daartoe het middel. Wanneer je de betalingen niet uitvoert, kunnen ze eisen om de woning te verkopen zodat de lening kan worden terugbetaald. Daarnaast kan je je woning, waarop de hypotheek is gevestigd, niet verkopen zonder dat de bank hiervoor zijn toestemming geeft.

Wat is de duur van een hypothecaire inschrijving?

Je neemt een hypothecaire inschrijving steeds voor een periode van 30 jaar, ongeacht de termijn van de lening of het krediet. Die duur is wettelijk vastgelegd en heeft gevolgen voor jou en voor de bank:

Is jouw lening korter dan 30 jaar?

Dan zal de hypothecaire inschrijving blijven bestaan tot de periode van 30 jaar verstreken is. Het feit dat de hypothecaire inschrijving blijft bestaan, heeft in principe geen nadelen voor jou als kredietnemer.

Indien je echter gedurende die periode jouw woning wenst te verkopen, zal je de inschrijving moeten laten schrappen. Dat kan door de akte te verlijden bij de notaris. In die akte erkent de bank dat je geen schulden meer hebt en de hypothecaire inschrijving dus niet meer nodig is. Aan die akte zijn wel kosten verbonden. Men spreekt dan van een handlichting.

Is jouw lening langer dan 30 jaar?

Het komt uiterst zelden voor dat de bank je een lening of krediet toestaat van langer dan 30 jaar. Mocht dat toch het geval zijn, dan dient de bank op te letten want na 30 jaar vervalt de hypothecaire inschrijving automatisch. Indien ze dan de hypothecaire inschrijving niet verlengt, heeft ze dus geen waarborg meer

Wat kost een hypothecaire inschrijving?

De kosten van een hypothecaire inschrijving bestaan uit het volgende:

  • Registratierecht: je betaalt 1% op het bedrag van de lening
  • Inschrijvingsrecht of hypotheekrecht: je betaalt 0,30% inschrijvingsrecht op het bedrag van de lening
  • Ereloon hypotheekbewaarder: de hypotheekbewaarder schrijft de hypotheek op de woning in een register. Je betaalt hem daarvoor een ereloon die berekend is op het bedrag van de lening
  • Ereloon notaris: je betaalt een bepaald percentage van het te lenen bedrag, en dat volgens een aantal schijven
  • Aktekosten: het gaat hier om diverse kosten zoals stedenbouwkundige opzoekingen en belastingnotificaties. Het totaalbedrag schommelt meestal rond 600 euro

Wat is het verschil tussen een hypothecaire inschrijving en hypothecair mandaat?

Je geeft als kredietnemer een hypothecaire volmacht aan de kredietgever om een hypotheek te nemen wanneer zij dat nodig achten. Het is dus zo dat de kredietgever de hypotheek niet neemt indien ze het ook niet nodig acht.

Een hypothecaire volmacht is trouwens ook goedkoper dan een hypothecaire lening omdat je geen hypotheekrechten dient te betalen. Het nadeel is wel dat zo’n volmacht onvoldoende zekerheid geeft aan de kredietgever dat jij jouw lening of krediet terugbetaalt. De kredietgever zal dat dus enkel toestaan aan klanten die hij volledig vertrouwt.