Wat betekent mobiliteitsbudget?

Sinds 1 maart 2019 is het mobiliteitsbudget van kracht. Werknemers met een bedrijfswagen kunnen via dat mobiliteitsbudget hun woon-werkverkeer op een andere manier gaan invullen.

Wat is een mobiliteitsbudget?

De werkgever kan aan zijn werknemers met een bedrijfswagen een mobiliteitsbudget toekennen. Dat budget is een jaarlijkse geldsom die ze krijgen om vrij te verdelen over verschillende vervoersmiddelen om vlotter en milieubewuster op het werk te geraken.

Hoe werkt een mobiliteitsbudget?

Je kunt jouw mobiliteitsbudget op de volgende manier uitbesteden:

  • Ruil jouw bedrijfswagen in voor een milieuvriendelijker automodel
  • Financier met het resterend budget een duurzaam transportmiddel (bijvoorbeeld elektrische fiets)
  • Krijg het resterend budget contant uitbetaald indien na de twee vorige stappen jouw budget nog niet op is

Hoe je het ook draait of keert, je bepaalt zelf en op jouw eigen manier hoe je jouw mobiliteitsbudget wilt spenderen.

Wie krijgt een mobiliteitsbudget?

De werkgever én de werknemer moeten aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer het mobiliteitsbudget toegekend kan worden:

  • Als werkgever moet je op het moment van de maatregel al minstens 3 jaar ononderbroken bedrijfswagens aanbieden
  • De werknemer moet bij de huidige werkgever
    • op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken of daarvoor in aanmerking komen
    • en tijdens de 3 jaar voor de aanvraag minstens 1 jaar over een bedrijfswagen beschikken of beschikt hebben of daarvoor in aanmerking komen of gekomen zijn.

De bovenstaande minimumtermijnen gelden niet bij aanwerving, promotie of verandering van functie vóór de wet in werking trad.

Wat is het verschil met de mobiliteitsvergoeding?

Een mobiliteitsvergoeding is een alternatief voor het mobiliteitsbudget. Een mobiliteitsvergoeding is ook wel gekend onder de term cash for car. In het geval van de cash- for-carregeling kan je als werknemer jouw bedrijfswagen inruilen voor een som geld. Je doet dus met andere woorden afstand van jouw wagen. Bij een mobiliteitsbudget kan je nog jouw wagen behouden.

Hoe mobiliteitsbudget berekenen?

De grootte van het budget is afhankelijk van de bedrijfswagen zelf, maar ook van brandstofkosten, verzekeringscontract, CO2-bijdrage, niet-aftrekbare btw en dergelijke meer.