Arbeidsongevallenverzekering: bescherm je personeel

Op zoek naar een arbeidsongevallenverzekering voor je onderneming? Vind hier alle info die je nodigt hebt.

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid van je werknemers. Ook al neem je alle voorzorgen die kan, een ongeval kan zich altijd voordoen. Een arbeidsongevallenverzekering dekt jou en je werknemers voor ongevallen op de werkvloer of tijdens hun woon-werkverkeer.

Is een arbeidsongevallenverzekering verplicht?

Ja, je bent verplicht om een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten als ondernemer. Je moet elke werknemer vanaf de eerste werkdag verzekeren.

Doe je dat niet en er gebeurt toch een ongeval op de werkvloer, dan ga je niet alleen de medische kosten van je werknemer op jou moeten nemen, je zal ook een flinke boete krijgen. Een arbeidsongevallenverzekering voorkomt dat je een boete krijgt en verzekert je ervan dat je werknemers altijd de juiste medische zorgen krijgen.

Wat dekt een arbeidsongevallenverzekering?

De exacte voorwaarden hangen altijd af van jouw specifiek contract. Je verzekering vergelijken is daarom altijd een goed idee. Over het algemeen krijg je de volgende dekkingen:

 • Een vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid
 • Een vergoeding voor blijvende ongeschiktheid
 • Medische kosten
 • Bij overlijden krijgt het gezin een levenslange rente en worden begrafeniskosten vergoed

Je bent bij de meeste verzekeringen gedekt voor zowel het thuiswerk als werk op kantoor.

Wat dekt een verzekering arbeidsongevallen niet?

Behalve de standaard uitsluitingen zoals opzettelijke schade, gaan de volgende zaken meestal uitgesloten zijn van dekking:

 • Stoffelijke schade, zoals bijvoorbeeld beschadigde kledij
 • Morele schade

Kan ik de arbeidsongevallenverzekering nog verder uitbreiden?

Absoluut. Ga je graag voor de volledige bescherming, dan bieden verschillende arbeidsongevallenverzekeraars je nog enkele aanvullende verzekeringen aan.

Excendentaire lonen: Bescherming voor hogere lonen

De berekening voor de vergoeding van een arbeidsongeval gebeurt op basis van geplafonneerde lonen. Dat wettelijk loonplafond ligt op 44.817.86 euro in 2020. Verdienen je werknemers meer, dan is je vergoeding ontoereikend.

Met deze extra waarborg kan je een vergoeding boven dat plafond krijgen. Dat kan een interessante extra troef zijn voor hoogopgeleide werknemers.

Recuperatie loonkost na een arbeidsongeval

Je bent verplicht je werknemer te betalen voor de eerste maand arbeidsongeschiktheid na een ongeval. Die kost wordt maar gedeeltelijk gedekt door je standaard arbeidsongevallenverzekering.

Met deze aanvullende verzekering krijg je het verschil tussen de het brutoloon van de werknemer en de vergoeding die je krijgt van de arbeidsongevallenverzekeraar terug.

Bijstand voor personeel in dienstopdracht

Met deze aanvullende verzekering krijg je extra bescherming voor een arbeidsongeval tijdens een dienstopdracht. En dat zowel in het binnen- als het buitenland.

In het binnenland

 • Repatriëring door ziekte of ongeval
 • Opsporings- of reddingskosten

In het buitenland

 • Medische kosten
 • Opsporings- en reddingskosten
 • Repatriëring
 • Vervoer bagage
 • De reis- en verblijfskosten van een familielid in het geval van hospitalisatie
 • Vervroegde terugkeer door een crisissituatie thuis
 • Dringende hulp, denk bijvoorbeeld aan geneesmiddelen, extra bril of kledij

Privé-ongevallen

Ook tijdens het privéleven kunnen er ongevallen gebeuren. Die zijn op zich niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer, maar dat neemt niet weg dat jij ook kosten hebt als je werknemers arbeidsongeschikt zijn. Zo moet je nog wel even loon uitbetalen.

Je kan je arbeidsongevallenverzekering daarom ook uitbreiden om ongevallen in de privésfeer te dekken. Dat is een mooie troef in een competitieve arbeidsmarkt. Als werkgever kan jij ook de vergoeding die je betaalt na de eerste maand arbeidsongeschiktheid terugkrijgen.