Hoe begin ik als geconventioneerde arts aan pensioensparen?

Je pensioen is opgebouwd uit verschillende de pijlers. De belangrijkste zijn het wettelijk pensioen, het deel dat je van de overheid krijgt, en het pensioen dat je zelf spaart. Als (geconventioneerde) arts stelt je wettelijk pensioen niet veel voor. Je kan daarom voordelig bijsparen via steun van het RIZIV. Hoe dat?

Wie kan een Riziv-contract afsluiten?

Pensioensparen met een bijdrage van het RIZIV kan voor zelfstandige in de medische sector.  Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers, logopedisten, kinesitherapeuten en zelfstandige verpleegkundigen kunnen allemaal gebruik maken van het RIZIV voor het pensioensparen.

Je moet als startende arts wel een goedgekeurd stageplan kunnen voorleggen.

Wat is Riziv-contract voor geconventioneerde artsen?

Met steun van het RIZIV spaar je zelf bij voor je pensioen. Zo kun je een aanvullend pensioen opbouwen als zelfstandige. Je moet deze steun per jaar aanvragen. Het RIZIV stort dan per jaar een toelage. Daar kan ook steeds een winstdeelname bijkomen.

Je krijgt een gewaarborgd rendement op je RIZIV-stortingen. Je betaalt geen premietaksen.

Waarom is zo’n Riziv contract interessant als arts?

Je kan een toelage van het RIZIV gratis aanvragen. Je moet wel verplicht geconventioneerde arts zijn. Dat betekent dat je je houdt aan de vastgelegde tarieven van de ziekenfondsen. Behalve extra steun bij het opbouwen van een pensioen, kan je als geconventioneerde arts ook nog van andere voordelen genieten.

Extra verzekeringen

Wil je extra bescherming? Dat kan! 10% van de premie die je krijgt van het RIZIV kan je besteden aan het extra waarborgen.

Arbeidsongeschiktheid. Kan je langere tijd niet werken door ziekte, ongeval, maar bijvoorbeeld ook depressie, dan komt de waarborg arbeidsongeschiktheid je te hulp. Je krijgt dan een extra premie bovenop wat je ziekenfonds je geeft, zodat jij kan focussen op beter worden. Deze waarborg komt meestal met een wachttermijn. Dat wil zeggen dat als je de verzekering afsluit, je pas wordt vergoed als je na een bepaalde periode arbeidsongeschikt wordt.

Stel dat je wachttermijn, of eigen risicio termijn, 3 maanden is. Je sluit de verzekering af en 2 maanden laten wordt je zo ziek dat je niet meer kan gaan werken. Dan zal je nog een maand zonder extra premie zitten. Wordt je ziek na 4 maanden, wordt je uitbetaald zoals in je verzekering staat.

Moederschapsverlof. Een RIZIV contract geeft je ondersteuning door je financieel bij te staan bij je zwangerschapsverlof.

Levensverzekering. Bij vroegtijdig overlijden (vaak voor je 60ste) krijgen je nabestaande per jaar een bedrag om zich financieel veilig te stellen.

Vastgoedinvestering.Wil je bouwen, verbouwen of aankopen? Ook daarvoor kan je jouw pensioensparen aanspreken. Je kan je RIZIV toelage als voorschot afnemen, of als pand laten dienen.

Hoe vraag ik mijn RIZIV-contract aan?

Je verzekeraar helpt je de juiste documenten vinden. Je laat aan je verzekeraar weten dat je geïnteresseerd bent in de toelage en zij versturen je aanvraag.

Je kan op MyRiziv je contract raadplegen. Daar kan je vinden of je aan de basisvoorwaarden voldoet of niet. Soms moet je zelf nog aangeven op welk contract de bijdrage moet gestort worden, soms kan MyRiziv dit automatisch vinden.

Het bedrag dat je krijgt wordt automatisch berekend door het RIZIV in juli.

In augustus-september kan je dat bedrag zelf ook raadplegen. In januari krijg je de toelage gestort.

Welke belasting betaal ik op mijn pensioen als arts?

Als je actief te werk blijft tot je wettelijke pensioenleeftijd, wordt maar 80% van je pensioenkapitaal belast. Op de winstdeling wordt ook geen belasting gevraagd, alleen een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage.

Die 80% van je kapitaal wordt belast door een fictieve rente. Als je op je 65ste je pensioen opneemt, betaal je nog 10 jaar lang via je personenbelasting 5% op 80% van je pensioenkapitaal. Neem je jouw pensioen vroeger op, dan betaal je op het volledige bedrag 13 jaar lang 3.5 tot 4%. Je pensioen opnemen op je 65ste is dus optimaal.

Leeftijd Fictieve rente Duur van de aangifteplicht
65 of ouder 5% 10 jaar
63 – 64 4,5% 13 jaar
61 – 62 4% 13 jaar
60 3,5% 13 jaar

Kan ik pensioensparen via het RIZIV combineren met andere formules?

Zeker. Je kan deze formule voor pensioensparen gebruiken bovenop je Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ), je Pensioensovereenkomst (POZ) of je Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Hoe begin ik met pensioensparen?

De simpelste manier is om de simulatie op de website in te vullen. Wij koppelen je dan aan een expert, die een pensioenplan op maat kan voorstellen. De keuze, die laten we aan jou over.

Vul onze simulatie vandaag in en bouw aan je toekomst.