Verzekering milieuaansprakelijkheid

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met verstrengde milieuregelgeving.

Wat is een verzekering milieuaansprakelijkheid?

Een verzekering milieuaansprakelijkheid dekt je tegen de gevolgen van milieuvervuiling veroorzaakt door jouw bedrijf of beroepsactiviteiten. Dit zijn kosten die meestal niet gedekt zijn in je brandverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Als ze wel gedekt zijn, zijn de dekkingen vaak ontoereikend.

Wat is het verschil tussen een aansprakelijkheidsverzekering en een milieupolis?

Je aansprakelijkheidsverzekering dekt je alleen voor schade aan anderen.

Als je eigen terrein vervuild wordt, zul je dat ook moeten reinigen, maar daar komt je aansprakelijkheidsverzekering niet tussen. Daar zit vaak de grootste kost, want je kan de bodem niet vervuild achterlaten.

Wat dekt een milieuaansprakelijkheidsverzekering?

 • Eigen schade door vervuiling
 • Saneringskosten
 • Schade aan de biodiversiteit
 • Aansprakelijkheid voor milieuschade aan derden
 • Verdedigingskosten bij gerechtelijke procedures
 • Lichamelijke en stoffelijke schade aan derde als direct gevolg van verontreiniging

Wat dekt een milieupolis niet?

Voor een volledige lijst van uitsluitingen, bekijk je best je verzekeringscontract. Hier vind je een overzicht van algemene uitsluitingen van je milieupolis:

 • Opzettelijke schade
 • Boetes
 • Oorlog of terrorisme
 • Nucleaire risico’s

Kan ik mijn milieuaansprakelijkheid nog uitbreiden?

Je kan bij sommige verzekeraars nog optionele waarborgen toevoegen, zoals:

 • Bedrijfsschade
 • Milieuaansprakelijkheid van aannemers en onderaannemers
 • Milieuschade door vervoer van goederen

Waarom is een milieuaansprakelijkheidsverzekering nuttig?

Het zijn zeker niet alleen grote bedrijven die milieuschade kunnen aanrichten.

 • Een brand in je gebouw kan de grondvervuiling, of de biodiversiteit beschadigend.
 • Water van je koelsystemen kan rivieren uit balans brengen.
 • In de bouw kan asbest opwaaien naar anderen, die jouw verantwoordelijken stellen
 • Chemicaliën kunnen tijdens transport lekken en schade veroorzaken

De regelgeving rond het milieu wordt steeds strenger en steeds ingewikkelder. Zo zijn er verschillen in Vlaanderen en Wallonië. Omdat de wetten steeds strenger worden, kan je bedrijf in problemen komen ook al gebruik je exact dezelfde procedures die je al jaren gebruikt.

De kans op fouten is reëel en kan een heuse hap uit je bedrijfsbudget eisen. Vaak komen die kosten ook op de hielen van een ander ongeluk, zoals een brand of het falen van je machinerie. Niet het moment om extra kosten te maken, dus.

Waarop moet ik letten als ik een milieupolis afsluit?

Een milieupolis is bedoeld om je andere verzekeringen aan te vullen en je zo een volledige bescherming te geven. Het is dan ook echt maatwerk.

De activiteiten van je bedrijf bepalen hoe je milieuverzekering best wordt opgebouwd en welke risico’s er worden verzekerd. Een industrieel bedrijf dat veel met chemicaliën bezig is, loopt natuurlijk meer risico. Bouw- of transportbedrijven krijgen dan weer te maken met heel specifieke risico’s, die zeker niet altijd standaard gedekt zijn.