Rechtsbijstand auto

De kans bestaat dat je naar aanleiding van een auto-ongeval in een discussie terechtkomt. Dan is het nuttig dat je over een rechtsbijstandsverzekering auto beschikt. Zij kunnen jou immers bijstaan wanneer een ongeval of verkeersovertreding leidt tot een geschil.

Autoverzekering vergelijken

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wat is een rechtsbijstand auto?

Een rechtsbijstandsverzekering auto is een aanvullende verzekering op jouw verplichte BA autoverzekering. Ze biedt je administratieve en juridische hulp bij geschillen naar aanleiding van een schadegeval of verkeersovertreding.

Wanneer komt een rechtsbijstand auto tussen?

Je kan beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering auto in de volgende situaties:

  • Strafrechtelijke verdediging. De rechtsbijstandsverzekeraar verdedigt jou indien je een ongeval hebt veroorzaakt, een verkeersovertreding hebt begaan en een boete of straf riskeert
  • Slachtofferverhaal. De rechtsbijstandsverzekeraar verdedigt je als slachtoffer van een ongeval. Je vraagt daarbij naar een schadevergoeding van de tegenpartij
  • Contractuele geschillen. Denk bijvoorbeeld aan een geschil met een garagist
  • Administratieve geschillen. Denk bijvoorbeeld aan een geschil met de overheid in verband met de inschrijving of keuring van jouw auto

De rechtsbijstandsverzekering betaalt de gerechtskosten en het ereloon van jouw advocaat. Die kosten moet voldoende groot zijn vooraleer de verzekeraar tussenkomt. Daarnaast voorziet men ook een maximum voor de gerechtskosten en erelonen.

Wanneer komt een rechtsbijstand auto niet tussen?

De rechtsbijstandsverzekering auto komt niet in alle kosten tussen. Hieronder sommen we een aantal zaken op waarvoor de rechtsbijstand niet tussenkomt:

  • Boetes
  • Ademtest of bloedanalyse
  • Vervolging rijden onder invloed
  • Opzettelijk valse of onvolledige verklaringen over het schadegeval

Check zeker alle voorwaarden van jouw rechtsbijstandsverzekering auto zodat je op de hoogte bent van alle dekkingen en uitsluitingen van het contract.

Is een rechtsbijstand auto verplicht?

Een rechtsbijstandsverzekering auto is niet verplicht, maar wel nuttig. Je kan bij jouw rechtsbijstandverzekeraar in eerste plaats terecht voor vrijblijvende informatie in te winnen. Indien erna nog verdere stappen dienen ondernomen te worden, kan jouw verzekeraar jou daarin begeleiden. Hij handelt steeds volgens jouw belangen en laat je bovendien genieten van een financiële bescherming.

Wat is de prijs van een rechtsbijstand auto?

Je kan de prijs voor jouw rechtsbijstandsverzekering eenvoudig berekenen via Verzekeringen.be. In slechts enkele minuten tijd ontdek je welke rechtsbijstandsverzekering voor jou de beste is.