Hoeveel kost een advocaat?

Een conflict met de buurman die steeds op jouw terrein bloemen zet, of een auto-ongeval waar er discussie is over wie in fout is, of een echtscheiding, … Er zijn meer momenten in je leven waarop je een advocaat nodig hebt dan je zou denken. Maar hoeveel kost dat? Krijg hier een overzicht een tips om de prijs laag te houden.

Rechtsbijstand berekenen

Wat zijn de kosten van een advocaat?

Ereloon

Een advocaat werkt met een ereloon. Op dat ereloon staat geen vast tarief, die mag de advocaat zelf bepalen. Kosten en prijzen kunnen dus erg verschillen naargelang de materie en de ervaring van je advocaat, maar liggen vaak tussen de € 75 en € 150 per uur.

Geschatte waarde van de zaak

Je advocaat kan ook de prijs berekenen op basis van de geschatte waarde van de zaak. Hoe hoger de waarde van de zaak, hoe lager het percentage. In hoger beroep, zul je wel meer betalen.

Vraag zeker na of je advocaat in deze prijzen ook de gerechts- en onkosten meerekent.

Op hoeveel komen gerechtskosten neer?

Gerechtskosten zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om een zaak voor de rechtbank te brengen. Als je dus alleen advies wilt inwinnen, moet je nog geen rekening houden met deze kosten. Deze administratieve kosten worden officieel griffierechten genoemd.

Er zijn verschillende soorten kosten om rekening mee te houden.

Rolrechten

Rolrechten zijn de kosten die je betaalt om een zaak voor een bepaalde rechtbank voor te leggen. Je moet deze rolrechten niet voorschieten, maar pas betalen op het einde van de procedure. De rechter beslist op het einde wie de rolrechten moet betalen, het kan dus zijn dat de andere partij deze moet betalen.

Rechtbank Prijs
Vredegerecht € 50
Politierechtbank € 50
Rechtbank van Eerste Aanleg € 165
Rechtbank van Koophandel € 165
Kort Geding € 80
Kort Geding in beroep € 160
Andere Hoven van Beroep € 400
Hof van Cassatie € 650

Opstelrechten

Voor het opstellen van akten, betaal je ook een bedrag. Dit bedrag hangt af van de rechtbank waar je de zaak voorlegt.

Expeditierechten

Expeditierechten zijn kosten die je betaalt voor het krijgen van aktes, documenten, …

Zijn er nog andere kosten als ik een zaak begin?

Als er een experts, een deurwaarder, een notaris of een gerechtskundige nodig is, moeten deze ook betaald worden.

Betaalt mijn rechtsbijstand de kosten voor een advocaat?

De kosten voor een advocaat kunnen hoog oplopen. Een rechtsbijstand of rechtsbijstandsverzekering helpt je deze kosten laag te houden. Deze verzekering betaalt bijvoorbeeld een deel van de erelonen terug.

Soms zit een rechtsbijstand bij een bepaalde verzekering, zoals bijvoorbeeld je autoverzekering. Dan kan je die alleen aanspreken rond juridische conflicten die gaan rond je auto. Een onafhankelijke rechtsbijstand helpt je verder.