Welke rentevoet kiezen voor je hypothecaire lening?

Een lening is niet gratis. Wanneer je een hypothecaire lening aangaat, dien je daarvoor intresten te betalen.

Bereken je hypotheek

Wat is een rentevoet?

Een rentevoet of intrestvoet is een vergoeding die je moet betalen wanneer je geld hebt geleend of die je ontvangt als je zelf geld uitleent. Een rente wordt steeds uitgedrukt in een percentage. In de meeste gevallen gaat het om een jaarlijkse rente. Denk maar aan de basisrente die je elk jaar krijgt voor het geld dat op je spaarrekening staat.

Welke rentevoeten bestaan er?

Op vlak van hypothecaire kredieten bestaan er twee types rentevoeten: de vaste en variabele rentevoet.

Vaste rentevoet

De vaste rentevoet wordt bij het begin van jouw hypothecaire lening vastgelegd. Dit percentage verandert niet meer ongeacht de evolutie van de langetermijnrente.

Variabele rentevoet

In het geval van een variabele rentevoet wordt je rentevoet na een bepaalde periode herbekeken. Dat kan minimaal jaarlijks en maximaal vijfjaarlijks. De variabele optie kan een voordeel zijn als de rente daalt, maar een nadeel als de rente stijgt.

Wanneer kies ik voor een vaste of variabele rentevoet?

Afhankelijk van jouw situatie en de marktrente kan je kiezen voor een variabele of vaste rentevoet.

Vaste rentevoet

Staat de rente momenteel op een laag niveau? Dan kan een vaste rente voordelig zijn. Zeker als je ziet dat de rentevoet binnenkort gaat stijgen. Zo blijf je ondanks de stijging toch genieten van een voordelige rentevoet.

Variabele rentevoet

Wanneer de marktrente hoog staat wordt er vaak voor een variabele rentevoet gekozen. Je kan dan hopen dat de rentevoet zal dalen tijdens de looptijd van jouw lening.

Wat zijn de voor- en nadelen van een vaste of variabele rentevoet?

Alles heeft zijn voor- en nadelen. Rentevoeten dus ook. We sommen hieronder kort de voordelen en nadelen van elk type rentevoet op.

Vaste rentevoet

Voordelen:

  • Je rentevoet blijft dezelfde tot het einde van de lening
  • Je kan jouw uitgaven makkelijker plannen
  • Je speelt op zeker

Nadelen:

  • Je kan er niet van profiteren wanneer de rente toch daalt

Variabele rentevoet

Voordelen:

  • De rentevoet kan stijgen of dalen tot een bepaalde grens
  • De rentevoet mag maximaal verdubbelen

Nadelen:

  • Stijgende rentevoeten op de markt zal je maandelijkse aflossing na renteherziening doen stijgen

Vergeet je schuldsaldoverzekering niet

Wanneer je jouw lening met vaste of variabele rente bent aangegaan, zal de kredietverstrekker je vragen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Deze verzekering dient als waarborg voor zowel de kredietverstrekker als jouw gezin indien je plots overlijdt tijdens de loopduur van je lening. Het resterende leenbedrag wordt in dat geval volledig of gedeeltelijk kwijtgescholden door de schuldsaldoverzekering.

Bereken jouw schuldsaldoverzekering