Wat doen bij stormschade?

Het was een donkere, stormachtige nacht. Geen wonder dat vele griezelverhalen beginnen tijdens stormen. Een storm kan enorm veel schade veroorzaken aan je woning. Heb jij helaas stormschade ondervonden? Lees dan hieronder verder hoe je het best de schaderegeling kunt aanpakken.

Brandverzekering vergelijken

Wat is stormschade?

Stormschade is logischerwijze de schade die veroorzaakt wordt door een storm, maar wat is precies de definitie van een storm?

De wet zegt dat er sprake is van een storm vanaf een windkracht van 100 kilometer per uur. Sommige verzekeraars spreken echter al van een storm bij een windkracht van 80 kilometer per uur. Dat wil zeggen dat je bij sommige verzekeraars al dekking hebt bij stormschade met een windkracht van 80 kilometer per uur terwijl je bij andere verzekeraars een dekking hebt vanaf een windkracht van 100 kilometer per uur.

Welke verzekering dekt stormschade?

Je verzekering dekt je voor stormschade, maar herstellingen kunnen soms even duren. Daarom is voorkomen natuurlijk nog steeds de beste optie. Hier geven we je wat tips over hoe je je woning kan beschermen tegen stormweer.

Toch schade? Geen nood, lees hieronder welke verzekering je helpt.

Eigen schade

Wanneer een storm schade veroorzaakt aan jouw woning, kan je beroep doen op de waarborg stormschade van jouw brandverzekering. Een brandverzekering is op zich geen verplichte verzekering. De meeste mensen (zo’n 95% zelfs) sluiten toch een brandverzekering af. Zoals bij de meeste verzekering, zijn er verschillen in wat nu juist wel en niet gedekt is. Stormschade is een verplichte dekking in je brandverzekering. Heb je een brandverzekering, dan ben je dus gedekt voor stormschade. Let wel dat er nog steeds een eigen risico bestaat en dat je tot een zeker bedrag misschien zelf moet betalen.

Opgelet:schade aan zaken die buiten staan (bijvoorbeeld tuinmeubelen, trampolines) zijn meestal niet gedekt in de brandverzekering. Controleer zeker eens jouw polisvoorwaarden na tot hoe ver de dekking reikt.

Schade bij de buren

Dakpannen of zo weggewaaid? Recht door het raam van de buren? Een beetje ongemakkelijk, maar geen ramp. De burgerlijke aansprakelijkheid (ba) van je brandverzekering komt tussen beide. Zijn het je tuinstoelen of trampoline die even een stapje in de wereld wilden zetten en schade hebben berokkend, dan komt de ba van de familiale verzekering tussen beide.

Bij stormschade door een boom van jezelf, met schade bij de buren, zal in principe de brandverzekering van de buurman zelf tussenkomen voor de geleden schade. Zijn waarborg storm voorziet namelijk schade door storm. Wanneer de boom echter ziek was of dergelijke, ben je als eigenaar van de boom wel aansprakelijk. Je had zelf moeten checken dat of er geen risico was.

Welke verzekering dekt stormschade aan mijn auto?

Stormschade aan je eigen auto

Je huis en tuin is niet het enige dat schade kan lijden. Omvallende bomen discrimineren niet.

Schade aan je auto wordt gedekt door je autoverzekering, niet je brandverzekering. In je standaard BA verzekering, ben je niet gedekt voor schade door natuurkrachten. Er bestaan wel speciale waarborgen die je kunt bijkopen die je tegen dit soort schade beschermen.

In een (mini-)omniumverzekering heb je een waarborg natuurkrachten, die je tegen dit soort schade beschermt. Als je geen (mini-)omniumverzekering hebt, maar wel weet wie de eigenaar is van het object (de boom, de dakpannen, de trampoline, enzovoort) is, kan je de eigenaar aansprakelijk stellen. Dat kan alleen maar als er geen overmacht aan de pas kan. Overmacht is een lastig concept omdat er geen sterk afgelijnde definitie van bestaat. Elke verzekeraar zal dus een eigen inschatting mogen maken.

Schade aan anderen door de storm

We raden je aan niet te rijden bij hevig stormweer, maar soms kan het niet anders. Wat als je auto slipt in de regen, of de wind je de controle over het stuur doet verliezen? Let er ook op dat je remafstand vergroot in sterke regen. Ongeval? Je kan zowel op je BA als op je (mini-)omnium verzekering rekenen, zoals je dat bij eender ander ongeval zou doen.

Schade melden

Wat moet ik doen bij stormschade?

Stormschade kan bij iedereen voorkomen. In het geval dat je slachtoffer bent van stormschade, kan je best de onderstaande stappen volgen voor een correcte schaderegeling:

 • Voor hulp bij niet-levensbedreigende situaties, bel je naar het nummer 1722. Dit nummer wordt speciaal geactiveerd tijdens noodweer en via de media aangekondigd. Let wel dat het even kan duren voor je oproep beantwoord wordt, het is een drukke tijd voor de nooddiensten. Je kan ook terecht op het e-loket van je lokale brandweerdienst. Je vult online een formulier in en de brandweer schat in hoe drigend eventuele interventie is.
 • Is de situatie wel levensbedreigend? Bel meteen naar 112 voor de brandweer of ziekenwagen.
 • Verschillende verzekeraars bieden een extra waarborg “bijstand in bepaalde noodsituaties aan”. Informeer bij je verzekeraar of dit het geval is indien je je hierop wil beroepen.
 • Neem voldoende duidelijke foto’s van de schade. Zo kan je later sneller en beter je schade regelen. Je hebt ineens wat bewijs. Liefst wel geen selfies, hoe prachtig ze ook mogen zijn.
 • Zoek je bewijsstukken. Zoek en verzamel zo snel mogelijk de facturen van je beschadigde spullen.
 • Voorkom verdere schade door de nodige maatregelen te nemen. Is je raam gebroken door vliegend voorwerp? Probeer het zo snel mogelijk af te plakken, zodat je verdere schade voorkomt. Hoe heldhaftig je ook bent, klim nooit op je dak, al zeker niet tijdens stormweer. Bel dakwerkers of de brandweer. Je verzekering gaat wel kijken of je moeite hebt gedaan om verdere schade te voorkomen.
 • Maak een gedetailleerd verslag op van de situatie (indien van toepassing samen met derden). In dat verslag beschrijf je wat er schade heeft geleden en waardoor. Heeft de wind pannen van het dak gewaaid, beschrijf dan wat er gebeurd is. Je kan het vergelijken met het verslag dat je zou opstellen bij een ongeval met de auto. Wees zo duidelijk mogelijk.
 • Stuur jouw verzekeraar zo snel mogelijk de aangifte van het schadegeval en de foto’s van de schade
 • Vraag offertes aan voor herstelling en bezorg die aan de verzekeraar.
 • Laat de schade herstellen van zodra de verzekeraar zijn akkoord heeft gegeven. Zo vermijd je disputen.
 • Bezorg alle facturen aan jouw verzekeraar zodat die jouw schadevergoeding kan bepalen

Opmerking: indien je de schade niet op een verzekering verhalen, is er nog een mogelijkheid om een vergoeding te bekomen bij het Rampenfonds. Dat kan wel alleen als de storm officieel is erkend als ramp. Zo niet, zal je zelf moeten instaan voor de kosten.