Wat betekent tak 21?

Als je graag op een veilige manier wilt sparen, kan dat met een tak 21-spaarverzekering. Maar wat is een tak 21 nu eigenlijk?

Wat is tak 21?

De tak 21-verzekering of spaarverzekering is een spaarproduct op (middel)lange termijn in de vorm van een levensverzekering.

De tak 21 biedt je:

  • De garantie dat jouw gestorte premies (min de kosten en taksen) terugkrijgt
  • Een gewaarborgd rendement
  • Een eventuele winstverdeling

Een pensioensparen is een voorbeeld van een spaarproduct die via tak 21 kan lopen. De bedragen die je voor jouw pensioensparen stort, kunnen fiscaal in mindering worden gebracht tot een beperkt bedrag dat jaarlijks verandert.

Welke soorten tak 21-verzekeringen bestaan er?

Er bestaan binnen de tak 21 een aantal doelen of waarborgen die je kan kiezen:

Pensioenspaarverzekering

Je spaart in deze formule om van de fiscale aftrek te genieten die de overheid toekent voor pensioensparen.

Langetermijnspaarverzekering

Je spaart in deze formule om van de fiscale aftrek te genieten die de overheid toekent voor langetermijnsparen. Of je al dan niet nog een hypothecair krediet hebt, zal bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Overlijdensverzekering

Bij dit type verzekering kies je voor een overlijdensdekking waarbij je overlijden een bepaald bedrag wordt uitgekeerd.

Spaarverzekering

Hierbij kan je kiezen om éénmalig een bedrag te storten, maandelijks een bedrag te sparen of en combinatie van beide.

Waarom kiezen voor een tak 21?

Je bouwt met een tak 21-verzekering op een zekere manier en zonder risico een kapitaal op. Afhankelijk van het type 21-verzekering, kan dat dienen als aanvulling op jouw pensioen, voor jouw (klein)kinderen, voor jouw nabestaanden als je overlijdt.

Wat zijn de kosten van een tak 21-verzekering?

Aan een tak 21-verzekering hangen nog bepaalde kosten vast. Meestal gaat het om de volgende kosten:

Taks op de premies

Er wordt 2% afgetrokken van jouw premie. Indien je een premie van 500 euro stort, wordt er 10 euro (2% van 500 euro) belasting aangerekend.

Deze taks moet je niet betalen wanneer je voor een pensioenspaarverzekering kiest.

Instapkosten

Dit is vaak een percentage die afhankelijk is van het gestorte bedrag en van de gekozen beleggingsduur.

Beheerskosten

Jouw verzekeraar rekent een percentage van de premies aan voor het beheer van jouw levensverzekering

Heeft tak 21 een fiscaal voordeel?

Je krijgt fiscale voordelen als je jouw tak 21-verzekering gebruikt voor pensioensparen. Zo geniet je bij pensioensparen van 30% belastingsvermindering.

Er zijn echter een aantal voorwaarden van toepassing om de premies van het pensioensparen fiscaal in te brengen:

  • Je moet de Belgische nationaliteit hebben (of inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte)
  • Je moet minstens 18 jaar zijn en niet ouder dan 64 jaar
  • Je moet onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting

Jaarlijks krijg je van de bank of verzekeringsmaatschappij een attest met daarop de stortingen die je gedaan hebt. Je moet dat attest bewaren en kunnen voorleggen aan het belastingkantoor indien daarom wordt gevraagd.

Daarnaast is er een fiscale aftrek mogelijk onder de vorm van langetermijnsparen. Dit is een fiscale aftrek voorzien ter vervanging of aanvulling van de fiscale aftrek van een woningkrediet. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt dus voornamelijk af van je woningkrediet.