Verzekering huispersoneel

Heb je een oppas voor je kinderen? Laat je een huishoudster of tuinman je huis en tuin onderhouden? Stel dat een van deze personen een ongeluk heeft tijdens het werken, dan kan je maar beter verzekerd zijn

Waarom een verzekering huispersoneel?

Wanneer je huispersoneel in dienst hebt, is het verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Het is niet van toepassing op mensen die werken komen uitvoeren in loondienst van een ander of een zelfstandig statuut hebben.

De BA familiale zal nooit tussenkomen bij zaken waar een verplichte verzekering geldt. Ze dekt enkel de schade die huispersoneel aan derde toebrengt.

Wie en wat is verzekerd bij een verzekering huispersoneel?

Zowel personen die voor je werken onder een arbeidscontract als toevallige helpers zijn verzekerd voor ongevallen.

Bij toevallige helpers denken we voornamelijk aan buren, vrienden en familie. Een toevallige helper is iemand die op niet-regelmatige basis als helper optreedt. Het gaat dus om occasionele én toevallige hulp. Wanneer je bijvoorbeeld elk jaar rond half juli mee een festival ondersteunt, gaat het niet meer om een toevallige helper, maar over regelmatig en terugkerende hulp.

Wanneer spreek je dan wel over toevallige hulp? Zoals reeds vermeld, gaat het om iemand die sporadische activiteiten komt uitvoeren. Bijvoorbeeld: je wilt in de zomer eindelijk werk maken van het aanleggen van jouw nieuwe tuin. Je kan echter wel wat extra handen gebruiken om het onkruid uit te doen en de gazon opnieuw te bezaaien. Je vraagt aan enkele van jouw vrienden om eens langs te komen om samen de tuin onder handen te nemen.

Bij huispersoneel gaat het om personen die voor je werken onder een arbeidscontract. Daarbij denken we vooral aan poetsvrouwen, kindermeisjes, keukenhulp, tuinmannen, klusjesmannen, oppassen en babysitters.

Voor personeel in loondienst van een ander bedrijf, dus waar jezelf geen werkgever van bent, hoef je geen arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Het bedrijf waar de persoon wordt door tewerkgesteld neemt die voor haar rekening. Dit is het geval wanneer:

  • je poetshulp betaalt met dienstencheques
  • je thuis werken laat uitvoeren door een professioneel bedrijf
  • je een babysit of oppas inschakelt via een erkende organisatie

De verzekering komt enkel tussen bij lichamelijke schade aan huispersoneel tijdens een verzekerde activiteit. De schade moet een gevolg zijn van een arbeidsongeval of een ongeluk op weg van of naar de woning.

Je verzekering betaalt een vergoeding voor:

  • medische kosten na een ongeval
  • loonverlies indien werkonbekwaam
  • loonverlies bij volledige arbeidsongeschiktheid

Wanneer geldt de verzekering huispersoneel?

De verzekering geldt wanneer er een regelmatige tewerkstelling van personeel is in je hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats. Het aantal werknemers heeft geen belang.

De verzekering geldt ook in geval van toevallige tewerkstelling, zoals hulp- of vervangingspersoneel.

Wat is er uitgesloten bij verzekering huispersoneel?

  • Materiële schade van de persoon die je in dienst hebt
  • Schade aan mensen buiten je gezin veroorzaakt door huispersoneel
  • Schade veroorzaakt door de persoon die je in dienst hebt

Bepaalde beroepen als chauffeur en taken zoals dakwerken worden niet verzekerd. Je kan altijd vragen om je dekking uit te breiden aan je makelaar of directe verzekeraar.