Wat is de vrijstelling in de brandverzekering?

Wanneer je een brandverzekering wilt afsluiten, zal er hoogstwaarschijnlijk over de vrijstelling of franchise worden gesproken. Je zal dan de keuze krijgen uit verschillende opties die het bedrag van de premie zullen beïnvloeden.

Bereken je brandverzekering

Wat betekent vrijstelling of franchise?

In de meeste brandverzekeringen wordt gebruik gemaakt van een vrijstelling of franchise. De vrijstelling of franchise is het bedrag dat de verzekeraar niet voor zijn rekening neemt, maar dat de verzekerde zelf moet betalen in het geval van schade. Het bedrag van die vrijstelling wordt dus afgetrokken van de schadevergoeding die je ontvangt van jouw verzekeraar.

Het bedrag van de vrijstelling is gekoppeld aan de ABEX-index. Die index volgt de evolutie van de prijzen in de bouwsector. De reden waarom men deze index gebruikt is om een reële heropbouwwaarde te kunnen kleven op een gebouw dat schade heeft ondervonden.

Welke types vrijstellingen bestaan er?

Er bestaan drie types vrijstellingen die elk op een andere manier worden berekend:

Vast bedrag

De verzekeraar spreekt met jou een vast bedrag af bij het afsluiten van de verzekering. Wanneer je dan een schadegeval hebt, is de vrijstelling gelijk aan het afgesproken bedrag in jouw verzekering.

Voorbeeld: in jouw brandverzekering is er een vrijstelling van 250 euro per schadegeval afgesproken. Na een ongeval bedragen de herstellingen aan jouw woning 1000 euro, dan ontvang je een schadevergoeding van 750 euro (1000 – 250 euro).

Percentage

In dit geval wordt er een percentage in jouw verzekering opgenomen. De vrijstelling komt dan overeen met het percentage van het totaal aan schadevergoedingen waarop je recht hebt.

Voorbeeld: in jouw brandverzekering is er een percentage opgenomen van 10%. Je laat de schade herstellen voor 1000 euro, dan ontvang je een schadevergoeding van 900 euro (1000-10%).

Engelse vrijstelling

De Engelse vrijstelling vergoedt het volledige bedrag van zodra de schade hoger is dan het bedrag van de vrijstelling.

Voorbeeld: de vrijstelling van de brandverzekering is vastgelegd op 250 euro. Het schadegeval bedraagt 500 euro, dan krijg je 500 euro want de vastgelegde vrijstelling van 250 euro is overschreden. Als de schade echter 225 euro is, word je niet vergoed want de vrijstelling van 250 euro is niet overschreden.

Is het mogelijk zonder vrijstelling een brandverzekering af te sluiten?

Het is mogelijk om een brandverzekering zonder vrijstelling af te sluiten, maar dan zal je ook een hogere premie moeten betalen.

Bereken je brandverzekering