Wat doen bij waterschade?

Het zal je maar overkomen. Je wasmachine lekt of er is een waterleiding gesprongen waardoor jouw vloer nu waterschade heeft. Welke verzekering komt hier dan voor tussen?

Bereken meteen je brandverzekering

Welke verzekering dekt waterschade?

Waterschade is gedekt in jouw brandverzekering. De brandverzekering dekt meerdere gevaren (stormschade, brand, explosie…) en onvoorziene schade door water aan woning en inboedel (indien je bij je brandverzekering ook in je inboedel verzekerd hebt). Waterschade behoort tot één van de basisdekkingen van de brandverzekering.

Opgelet: in de brandverzekering wordt er een onderscheid gemaakt tussen waterschade en overstromingen. Waterschade door een lek in de leidingen of door waterinsijpeling zijn gedekt in de waarborg waterschade. Schade ten gevolge van een overstroming valt onder de waarborg natuurrampen.

Wat dekt de waarborg waterschade?

Wanneer je waterschade hebt opgelopen, komt de waarborg waterschade in de volgende gevallen tussen:

 • Schade veroorzaakt door een lek
 • Schade veroorzaakt door insijpeling van water door het dak
 • Schade veroorzaakt door water afkomstig van je sanitaire installatie of elektrische toestellen
 • Schade veroorzaakt door problemen met leidingen

Denk maar aan een wasmachine die lekt of een waterleiding die is gesprongen waardoor je vloer waterschade vertoont. Dat zijn zaken die door de waarborg waterschade worden gedekt.

In principe zal de verzekeraar steeds alleen de gevolgschade betalen, zoals je houten vloer die beschadigd is, de muur die opnieuw dient geschilderd te worden, … De herstelling van bvb een gesprongen leiding zal je meestal zelf dienen te betalen.

Wat dekt de waarborg waterschade niet?

De waarborg waterschade dekt een aantal zaken niet. In de volgende gevallen komt de waarborg waterschade niet tussen:

 • Schade die te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of voorzorg
 • Schade aan de toestellen of leidingen die het schadegeval hebben veroorzaakt
 • Schade aan daken waarlangs het water binnengesijpeld is

Er bestaan heel wat gevallen waarbij de waarborg waterschade niet tussenkomt. Vraag er gerust naar bij jouw verzekeraar of verzekeringsmakelaar.

Wat moet ik doen wanneer ik waterschade heb?

Zelfs wanneer je voldoende voorzorgsmaatregelen neemt, kan waterschade zich steeds voordoen. Indien dat het geval is, kan je de onderstaande stappen volgen voor een correcte schaderegeling:

 • Neem foto’s van de schade als bewijsmateriaal
 • Vul het proces-verbaal voor waterschade in of een gedetailleerd verslag van de situatie
 • Vul het aangifteformulier samen in als er een derde bij betrokken is
 • Stuur jouw brandverzekeraar de aangifte van het schadegeval, de foto’s en de facturen van eventuele herstellingen
 • Laat ook nooit herstellingen uitvoeren zonder dat je akkoord hebt van je verzekeraar. Het dichten van het lek is uiteraard wel toegestaan, het uitbreken van je vloer en een nieuwe plaatsen kan echter een probleem vormen indien de verzekeraar niet overtuigd is van de schade.

Schade melden