Wat kost een begrafenis?

De kosten van een begrafenis of crematie zijn afhankelijk van jouw keuzes of die van jouw nabestaanden. Kies je voor een intieme en bescheiden, of een uitgebreide en luxueuze uitvaart?

Bereken online je uitvaartverzekering

Hoeveel kost een begrafenis of crematie?

Uitvaartkosten kunnen in België gemiddeld tot 5000 euro oplopen. Daarbij zijn de koffietafel, de grafsteen en de concessie niet inbegrepen omdat die sterk verschillen per persoon. Indien je nog extra wensen hebt, kan het kostenplaatje extreem oplopen.

We geven je hieronder een prijsindicatie per uitvaartonderdeel. Houd er rekening mee dat het slechts om een indicatie gaat en dat deze bedragen sterk kunnen verschillen.

Basiskosten

De basiskosten voor een uitvaart, onafhankelijk of het begrafenis of crematie is, liggen tussen 1000 en 2000 euro. De basiskosten voor de uitvaart bestaan uit:

  • Overbrengen van de overledene
  • Verzorgen van de overledene
  • Opbaren van de overledenen
  • Regelen van administratieve formaliteiten
  • Organiseren begroeting van de overledene

Crematie

De prijzen voor cremeren zijn afhankelijk van onder andere de keuze van het crematorium, de kist en de urne. Volgens uitvaartverzekeraar Dela kunnen de kosten van een crematie oplopen tot 2000 euro.

Begrafenis

De prijzen voor een begrafenis kunnen net zoals een crematie oplopen tot 2000 euro. Houd er wel rekening mee hier dat de grafsteen en concessie nog niet meegerekend zijn. Een grafsteen kan afhankelijk van jouw keuze ook weer oplopen tot 2000 euro.

Drukwerk

We bedoelen met drukwerk onder andere de rouwbrieven en bidprentjes. Afhankelijk van het aantal stuks en of je al dan niet een advertentie wilt in de krant, kan de prijs oplopen tot 750 euro.

Koffietafel

De prijs van de koffietafel is afhankelijk van jouw keuze of die van jouw nabestaande. Dela rekent een gemiddelde van 20 euro per persoon.

Wie betaalt de kosten van de uitvaart?

De begrafeniskosten kunnen op verschillende manieren worden betaald:

  • De kosten van de begrafenis kunnen vooraf betaald worden uit de nalatenschap indien er voldoende vermogen is. Op basis van de begrafenisfactuur kan de bank van de overledene rechtstreeks het verschuldigde bedrag betalen.
  • Een erfgenaam kan de begrafeniskosten betalen en zich erna verhalen op de andere erfgenamen. Volgens de wet moet iedere erfgenaam bijdragen in de betaling van de schulden en de lasten van de nalatenschap.
  • Je kan de kosten ingeven als schuld van de nalatenschap bij de aangifte van de nalatenschap. Daardoor zal je minder erfenisrechten moeten betalen.

In sommige gevallen heb je recht op een begrafenisvergoeding. Informeer je daarover bij de notaris.

Bij een uitvaartverzekering kan je bepalen welk bedrag je wilt verzekeren wanneer je sterft. Dat bedrag wordt uitbetaald aan de begunstigde(n) die in je uitvaartverzekering vermeld staan. De kosten van de begrafenis of crematie worden (volledig) gedekt op basis van het bedrag dat je hebt verzekerd.